fbpx

Oferta Szkoleń

Wyświetlanie 1–20 z 42 wyników

 • Fundusze Europejskie - Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 Celem szkolenia online Fundusze Europejskie Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 jest kompleksowe omówienie najważniejszych...
  1.290,00  z VAT
 • Celem szkolenia online Kurs pisania wniosków unijnych jest dostarczenie Uczestnikom szczegółowej wiedzy dotyczącej skutecznego aplikowania o dofinansowanie, poznanie efektywnych metod i technik opracowywania...
 • Celem szkolenia online Kontrola i audyt projektów unijnych jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu przebiegu audytu i kontroli projektów unijnych...
  1.190,00  z VAT
 • Celem szkolenia online Projekty unijne dla początkujących jest zdobycie przez jego uczestników informacji na temat projektów unijnych od podstaw. Poznanie możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranych przedsięwzięć, najważniejszych...
  1.090,00  z VAT
 • Celem szkolenia online „Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2014-2020” jest przygotowanie jego uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych realizowanych w...
  1.090,00  z VAT
 • Szkolenie online Założenia nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i...
  1.090,00  z VAT
 • Celem szkolenia online Zarządzanie kryzysowe projektami dofinansowanymi z UE w okresie pandemii COVID-19 jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wytycznymi w zakresie...
 • Szkolenie Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych  zawiera szerokie omówienie zmian, które zaszły w związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020. Program obejmuje także:...
 • Cel szkolenia online „Monitoring, kontrola i audyt projektów współfinansowanych z UE” – zapoznanie Uczestników szkolenia zagadnieniami dotyczącymi: zasad ogólnych i przebiegu...
 • Cel szkolenia online „Zasady sprawozdawczości w systemie SHRIMP” – zapoznanie Uczestników z tematyką systemu informacji o  sprawozdawczości w zakresie  pomocy publicznej dla...
 • Cel szkolenia online Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych: uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zasad wyłaniania wykonawców zamówień w ramach...
  1.190,00  z VAT
 • Celem szkolenia online „Zamówienia publiczne w projektach unijnych” jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami dotyczącymi zamówień publicznych w projektach unijnych. Uczestnicy posiądą...
  1.190,00  z VAT
 • Cel szkolenia online Wypełnianie wniosku o płatność w systemie SL2014 – warsztaty praktyczne- Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie prawidłowego wypełniania Wniosku...
 • Na  szkoleniu Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą korzystania z aplikacji służącej do rozliczania projektów...
 • Szkolenie Perspektywa finansowa 2021-2027 możliwości dofinansowania inwestycji przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które zamierzają w najbliższych latach finansować planowane inwestycje...
 • Cel szkolenia Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie przepisów unijnych i krajowych to nauka o nieprawidłowościach, jakie mogą...
 • Cel szkolenia online Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych to przekazanie wiedzy w  zakresie zagadnień dotyczących  kwalifikowalności podatku VAT przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowanie pracowników działu księgowości,...
 • Cel szkolenia online  „Księgowość projektów unijnych” – przygotowanie pracowników działu księgowości, w aspekcie wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych do realizacji i rozliczenia...
 • Kurs online ADOBE DREAMWEAVER to bardzo przydatne narzędzie edukacyjne, dostosowane do potrzeb osób zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny grafiki użytkowej skoncentrowanych...
 • Kurs online Corel Draw X7 to bardzo przydatne narzędzie edukacyjne, dostosowane do potrzeb osób zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny grafiki użytkowej...

Nie wiesz czy ten kurs jest dla Ciebie?

Potrzebujesz więcej informacji przed zakupem?