fbpx
 • Adobe Illustrator - warsztaty praktyczne
  13 maja, 2024 - 14 maja, 2024
  20 czerwca, 2024 - 21 czerwca, 2024
  29 lipca, 2024 - 30 lipca, 2024

  1599 zł

  Adobe Illustrator – warsztaty praktyczne

  Szkolenie "Adobe Illustrator - Warsztaty Praktyczne" to zaawansowany kurs skupiający…

  online

  14 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Tomasz Kościański
  operator DTP / webdesigner / webmaster Od 2002 zdobywał doświadczenie przy projektowaniu serwisów internetowych jako grafik oraz koder (XHTML, HTML, CSS, W3C) dla wielkopolskich firm z branży IT oraz poprzez hobbistyczną realizację własnych projektów graficznych. Tworząc dziesiątki stron WWW, rozwinął swoje zdolności i poszerzył wiedzę z zakresu projektowania interfejsów oraz grafiki. Od 15 lat pracuje na stanowisku operatora DTP. Przez ten czas opanował wiele technik druku (offset, flexo, uszlachetniania druku itp) W swojej pracy biegle posługuje się programami graficznymi takimi jak: Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress, Acrobat, Dreamwaver oraz Corel Draw. Posiada ukończony kurs kształcenia pedagogicznego przedmiotów ścisłych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Szkolenie “Adobe Illustrator – Warsztaty Praktyczne” to zaawansowany kurs skupiający się na rozwinięciu umiejętności użytkowników programu Adobe Illustrator. Poniżej przedstawiamy główne zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia:

   • Zaawansowane Techniki Pracy
   • Praca z Warstwami i Maskami
   • Importowanie/Eksportowanie Dokumentów
   • Złożone Techniki Rysowania
   • Zaawansowana Praca z Tekstem
   • Automatyzacja Pracy w Adobe Illustrator
   • Przygotowanie Dokumentu do Druku

   To intensywne szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w obszarze Adobe Illustrator, umożliwiając im efektywną i profesjonalną pracę przy projektach graficznych.

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

   Metody szkoleniowe. 

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy

   Cel szkolenia. 

   Cele szkolenia “Adobe Illustrator – Warsztaty Praktyczne” obejmują rozwinięcie umiejętności uczestników w zaawansowanym wykorzystaniu programu Adobe Illustrator. Poniżej przedstawiamy główne cele, które kursanci powinni osiągnąć po ukończeniu szkolenia:

   1. Zaawansowane Wykorzystanie Programu:

    • Opanowanie zaawansowanych technik pracy, takich jak praca z liniami pomocniczymi, różnymi widokami i dokumentami złożonymi.
    • Skuteczne dostosowywanie obszaru roboczego, dodawanie i usuwanie obszarów roboczych.
    • Zrozumienie różnic w wersjach oprogramowania Adobe Illustrator.
   2. Efektywne Zarządzanie Warstwami i Maskami:

    • Świadome korzystanie z palety Layers do efektywnego zarządzania elementami dokumentu.
    • Precyzyjne zaznaczanie elementów za pomocą palety Layers.
    • Zastosowanie różnych rodzajów masek do tworzenia zaawansowanych projektów.
   3. Współpraca i Import/Eksport Dokumentów:

    • Umiejętność współpracy z innymi programami graficznymi.
    • Skuteczne otwieranie, importowanie i edycja różnych formatów wektorowych.
    • Przygotowanie dokumentu na potrzeby grafiki rastrowej i umiejętność pracy z elementami rastrowymi.
   4. Zaawansowane Techniki Rysowania:

    • Szybkie tworzenie własnych szablonów za pomocą siatki, prowadnic i narzędzia Mesh Tool.
    • Kreatywne korzystanie z poleceń transformacji i Envelope Distort.
    • Zdolność do tworzenia efektów i kompozycji za pomocą funkcji Live Trace i Live Paint.
   5. Profesjonalna Praca z Tekstem:

    • Tworzenie złożonych ramek tekstowych.
    • Wykorzystanie narzędzi językowych do precyzyjnej pracy z tekstem.
    • Opanowanie zaawansowanych technik tworzenia ozdobnych tekstów.
   6. Automatyzacja Procesów w Adobe Illustrator:

    • Skuteczne wykorzystanie funkcji automatyzacji do usprawnienia pracy.
    • Przygotowanie dokumentu do druku, w tym ustawienia ogólne, style drukowania i drukowanie do pliku.
   7. Zaawansowane Przygotowanie Dokumentu do Druku:

    • Profesjonalne ustawianie układu strony, separacji barwnej i przygotowywanie klisz.
    • Druk postscriptowy, instalacja drukarek postscriptowych.
    • Tworzenie własnych linii cięcia i pasków kalibracji.
    • Skuteczne rozpoznawanie problemów związanych z drukiem i podgląd wydruku.
    • Zrozumienie różnic w przygotowaniu dokumentu do druku cyfrowego i offsetowego.

   Realizacja tych celów pozwoli uczestnikom na samodzielne i efektywne korzystanie z zaawansowanych funkcji Adobe Illustrator, umożliwiając im tworzenie profesjonalnych projektów graficznych oraz zwiększając ich wszechstronność w pracy z różnymi typami projektów.

   Adresaci szkolenia

   Grupa docelowa dla szkolenia “Adobe Illustrator –  warsztaty praktyczne” obejmuje szeroki zakres profesji i zainteresowań, ponieważ umiejętności zdobywane podczas kursu są przydatne w wielu dziedzinach. Potencjalni uczestnicy to:

   • Graficy i projektanci graficzni: Osoby związane z branżą grafiki, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie profesjonalnej edycji grafiki, tworzenia fotomontaży i projektowania.
   • Fotografowie: Profesjonalni lub amatorscy fotografowie, którzy chcą nauczyć się zaawansowanej edycji zdjęć, w tym retuszu, regulacji kontrastu, jasności i innych aspektów poprawy jakości zdjęć.
   • Specjaliści marketingu i reklamy: Osoby pracujące w dziedzinie marketingu, reklamy lub public relations, które chcą tworzyć efektowne materiały graficzne do kampanii promocyjnych.
   • Studenci i absolwenci kierunków artystycznych: Osoby, które studiują lub ukończyły kierunki związane z sztuką, grafiką komputerową czy multimedia, i chcą poszerzyć swoje umiejętności w obszarze edycji grafiki.
   • Blogerzy i twórcy treści: Osoby prowadzące blogi, kanały wideo lub inne platformy internetowe, które chcą tworzyć atrakcyjne grafiki do swoich treści.
   • Pracownicy działów kreatywnych w firmach: Specjaliści pracujący w działach kreatywnych różnych firm, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie projektowania i edycji grafiki.
   • Osoby zainteresowane sztuką cyfrową: Niezależnie od zawodu, osoby z pasją do sztuki cyfrowej, które chcą nauczyć się profesjonalnych technik pracy z programem Adobe Illustrator.
   • Edukatorzy i instruktorzy: Osoby pracujące w dziedzinie edukacji, które chcą zdobyć umiejętności potrzebne do nauczania innych obszarów grafiki komputerowej.

   Szkolenie jest elastyczne i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, co sprawia, że jest odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy już mają pewne doświadczenie w pracy z programem Adobe Illustrator. Ostateczna grupa docelowa obejmuje osoby z różnych branż, które chcą zdobyć konkretne umiejętności w zakresie edycji i tworzenia grafiki komputerowej.

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
  • ZAAWANSOWANE TECHNIKI PRACY

   Praca z liniami pomocniczymi
   Praca w różnych widokach
   Tworzenie dokumentów złożonych z wielu obszarów roboczych
   Ustawienia obszaru roboczego
   Dodawanie i usuwanie obszaru roboczego
   Zarządzanie dokumentem o wielu obszarach roboczych
   Praca z różnymi modelami barwnymi – zastosowanie
   Praca z szablonami
   Różnice w wersjach oprogramowania

   PRACA Z WARSTWAMI I MASKAMI

   Wykorzystanie palety Layers do zarządzania dokumentem
   Zaznaczanie elementów za pomocą palety Layers
   Maskowanie za pomocą palety Layers
   Maska odcinania i maska przezroczystości
   Tworzenie masek odcinania
   Edycja i usunięcie maski
   Tworzenie maski przezroczystości
   Wykorzystanie maski przezroczystości do tworzenia projektów

   IMPORTOWANIE/EKSPORTOWANIE DOKUMENTÓW

   Współpraca z innymi programami graficznymi
   Otwieranie i importowanie i edycja innych formatów wektorowych
   Przygotowanie dokumentu na potrzeby grafiki rastrowej.
   Praca z elementami rastrowymi.

   ZŁOŻONE TECHNIKI RYSOWANIA

   Siatka, prowadnice – sposoby szybkiego tworzenia własnych szablonów
   Użycie narzędzia Mesh Tool
   Edycja siatki i kolorowanie obrazu
   Wykorzystanie poleceń transformacji z sekcji Envelope Distort
   Edycja istniejącego przekształcenia
   Przekształcenia grafiki bitmapowej
   Wykorzystanie funkcji Live Trace, Live Paint do tworzenia ciekawych kompozycji i efektów
   Malowanie wektoryzowanych obrazów za pomocą polecenia Live Paint
   Opcje narzędzia Live Paint
   Zaawansowane opcje użycia narzędzia Live Trace
   Złożone efekty i zaawansowana praca z paletą Appereance
   Tworzenie i zapis własnych stylów graficznych
   Przykłady zastosowań konkretnych rozwiązań projektowych
   Podstawy kompozycji graficznej

   ZAAWANSOWANA PRACA Z TEKSTEM

   Praca z tekstem akapitowym
   tworzenie złożonych ramek tekstowych
   praca z narzędziami językowymi
   Zaawansowane techniki tworzenia tekstów ozdobnych

   AUTOMATYZACJA PRACY W ADOBE ILLUSTRATOR
   PRZYGOTOWANIE DOKUMENTU DO DRUKU

   Ustawienia ogólne, style drukowania, drukowanie do pliku
   Układ strony, separacje barwne, przygotowywanie klisz
   Druk postscriptowy, inne opcje drukowania
   Instalacja drukarek postscriptowych
   Tworzenie własnych linii cięcia, pasków kalibracji,
   Raport o problemach związanych z drukiem, podgląd wydruku
   Język komunikowania się z drukarniami – na co zwrócić uwagę zlecając pracę i wybierając drukarnie.
   Różnice w przygotowaniu dokumentu do druku cyfrowego i offsetowego

  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 1599 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Adobe Illustrator – warsztaty praktyczne"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Adobe Illustrator – warsztaty praktyczne.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)