fbpx

REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH ASTITUM Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania Kuponów rabatowych w sklepie internetowym www.astitum.pl/szkolenia/

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie Kodów Rabatowych:

Kupon rabatowy – posiadający zarówno formę elektroniczną jak i fizyczną dokument poświadczający uzyskanie od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą możliwości dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów , z uwzględnieniem zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (z wyłączeniem kosztów przesyłki);

Kod rabatowy – przedstawiony na Kuponie rabatowym alfanumeryczny ciąg znaków, uprawniający Klienta do jego realizacji w sklepie internetowym www.astitum.pl  prowadzonym przez Sprzedawcę;


Sprzedawca – Astitum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Borów 52, 66-200 Świebodzin, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000311956,NIP: 927 190 60 13;


Klient  – osoba fizyczna, instytucja lub organizacja, posiadająca osobowość prawna, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kupon rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Towary – rzeczy lub usługi oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego www.astitum.pl;


Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.astitum.pl , a tym samym dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów lub usług;


Sklep – sklep internetowy www.astitum.pl , sprzedający za pośrednictwem Internetu towary lub usługi znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.astitum.pl;


Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.astitum.pl,

II. Warunki ogólne.


1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kuponu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kupon rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym www.astitum.pl.
3. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) ani w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kupon rabatowy jest jednokrotnego użytku.
6. Ważność Kuponu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kuponu rabatowego.


1. Udostępnienie Kuponu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie go podczas organizowanej przez Sklep promocji – także na stronach internetowych poprzez pobranie Kuponu rabatowego Przez Klienta.
2. Skorzystanie z przesłanego Kupon rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kuponu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kuponu rabatowego należy wpisać podany na nim ciąg znaków/cyfr/ w polu „kod kuponu” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kuponu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
5. Kupony rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.


Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kuponu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.


V. Postanowienia końcowe.


1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://www.astitum.pl/
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia  01.10.2020.

Rejestrujesz się na szkolenie:  "REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH ASTITUM Sp. z o.o."
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: REGULAMIN KUPONÓW RABATOWYCH ASTITUM Sp. z o.o..
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)