fbpx
 • 21 maja, 2024
  5 czerwca, 2024
  24 czerwca, 2024

  599 zł

  Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty

  Cel szkolenia.  Celem szkolenia online Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty  jest…

  online

  8 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Michał Byliniak
  Trener, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków krajowych i środków UE, ekspert oraz kontroler z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Cel szkolenia. 

   Celem szkolenia online Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty  jest zapoznanie uczestników z aplikacją sprawozdawczości w aspekcie pomocy publicznej.

   Podstawowym celem szkolenia o charakterze warsztatowym jest wyposażenie uczestników  w umiejętność sprawnego posługiwania się aplikacja SHRIMP, w tym  omówienie podstaw prawnych jej funkcjonowania, a także  jej budowy, architektury oraz  funkcjonalności. 

   Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

   Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

   • wnioskodawcy,   
   • przedsiębiorcy,   
   • pracownicy działów księgowości 
   • pracowników zespołów projektowych 
   • pracownicy uczelni wyższych,   
   • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
   • pracownicy administracji publicznej   
   • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

   Efekty szkolenia 

   Efektem szkolenia Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

   • Informacji ogólnych na temat systemu SHRIMP.  
   • Wymagań technicznych i programowania systemu.  
   • Wymagań wobec użytkowników SHRIMP.  
   • Instalacji systemu- logowania do systemu i pracy w aplikacji oraz umiejętność posługiwania się aplikacją, a w szczególności: 
   • Sposobu wypełniania poszczególnych pół sprawozdania, bezpieczeństwa systemu, sporządzania sprawozdań.  

   Metody szkoleniowe

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge  
   1. Uwarunkowania prawne dotyczące pomocy publicznej- zagadnienia ogólne w aspekcie projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020.
   2. Wprowadzenie – informacje ogólne na temat systemu SHRIMP.
   3. Wymagania techniczne i programowe systemu.
   4. Wymagania wobec użytkowników SHRIMP – login i hasło.
   5. Instalacja systemu.
   6. Logowanie do systemu i praca w aplikacji.
   7. Omówienie poszczególnych pół sprawozdania.
   8. Znaczenie ikon w aplikacji.
   9. Bezpieczeństwo systemu.
   10. Zmiana danych w sprawozdaniach przesłanych do UOKiK.
   11. Przeliczanie wartości Euro w sprawozdaniach.
   12. Przekraczania limitu de minimis w systemie.
   13. Sporządzanie sprawozdań.
   14. Duplikowanie rekordu.
   15. Wczytanie z pliku.
   16. Badanie limitu de minimis podczas weryfikacji.
   17. Sprawozdania przesłane do UOKiK.
   18. Filtrowanie przypadków pomocy.
   19. Dane historyczne dotyczące pomocy publicznej
   20. Sporządzanie sprawozdań według metody memoriałowej i metody kasowej
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 599 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)