fbpx
 • Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych (1)
  26 kwietnia, 2024

  599 zł

  Kwalifikowaność wydatków w projektach unijnych

  Cel szkolenia.  Celem szkolenia online Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych jest kompleksowe…

  online

  8 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Radosław Gierałtowski
  Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Referacie Kontroli Projektów w Urzędzie Marszałkowskim, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczony trener z prawie 20-letnim doświadczeniem. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Cel szkolenia. 

   Celem szkolenia online Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych jest kompleksowe omówienie kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych przez UE. 

   Obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: podstawy prawne (prawo unijne i krajowe),  omówienie obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie kwalifikowalności, wydatki niekwalifikowane wymagane dokumenty, ramy czasowe, czy podział kosztów. W ramach szkolenia omówione zostaną wszystkie zasady związane z kwalifikowaniem wydatków w ramach realizowanych projektów, z uwzględnieniem specyfiki tych realizowanych przez uczestników. 

   Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

   Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

   • wnioskodawcy,   
   • przedsiębiorcy,   
   • pracownicy działów księgowości 
   • pracowników zespołów projektowych 
   • pracownicy uczelni wyższych,   
   • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
   • pracownicy administracji publicznej   
   • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

   Efekty szkolenia 

   Efektem szkolenia Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

   • Dokumentów określających kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych.  
   • Ram czasowych kwalifikowalności wydatków.  
   • Zasięgu geograficznego kwalifikowalności.  
   • Oceny kwalifikowalności projektu.  
   • Zakazu podwójnego finansowania  
   • Kategorie kosztów kwalifikowanych.  
   • Dokumentowania wydatków w aspekcie ich kwalifikowalności. 
   • Weryfikacji poprawności dokumentacji księgowej. 

   Metody szkoleniowe

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
  • Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 

   1. Dokumenty określające kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych.  
   2. Ramy czasowe oraz zasięg geograficzny kwalifikowalności wydatków.  
   3. Ocena kwalifikowalności projektu.  
   4. Zasada faktycznego poniesienia wydatku.  
   5. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności.  
   6. Uproszczone metody rozliczania wydatków.  
   7. Zakaz podwójnego finansowania  
   8. Kategorie kosztów kwalifikowanych.  
   9. Wkład własny, wkład niepieniężny.  
   10. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi zewnętrzne związane z realizacją projektu.  
   11. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.  
   12. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  
   13. Leasing.  
   14. Podatek VAT od towarów i usług w projektach współfinansowanych przez UE.  
   15. Inne podatki i opłaty.  
   16. Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych.  
   17. Koszty pośrednie w zakresie przygotowania i zarządzania projektem.  
   18. Koszty związane z angażowaniem personelu projektowego- formy angażowania personelu projektowego.  
   19. Dokumentowania wydatków w aspekcie ich kwalifikowalności.  
   20. Analiza i weryfikacja poprawności dokumentacji księgowej. 
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 599 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Kwalifikowaność wydatków w projektach unijnych"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Kwalifikowaność wydatków w projektach unijnych.
  Data rozpoczęcia szkolenia: 26 kwietnia, 2024

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)