fbpx
 • Doradca ds. projektów unijnych
  29 kwietnia, 2024 - 30 kwietnia, 2024

  1500 zł

  Doradca ds. projektów unijnych

  Szkolenie online  Doradca ds. projektów unijnych przeznaczone jest dla podmiotów zarówno…

  online

  16 h

   Gwarancja terminu!


  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Anita Cyglicka
  Z wykształcenia pracowniczka administracji państwowej, dyplomowana absolwentka Master of Business Administration w zakresie marketingu i zarządzania biznesem. Absolwentka studiów podyplomowych – kierunek „Przygotowanie pedagogiczne” Certyfikowany Trener i Szkoleniowiec. Autor szerokiego wachlarza szkoleń dotyczących funduszy europejskich, realizacji z zarządzania projektami, organizacji pracy, zarządzania m.in. w administracji publicznej, szkoleń sprzedażowych i marketingowych. Właścicielka firmy - pisanie projektów unijnych, rozliczanie projektów, doradztwo, konsulting. Certyfikowany audytor ISO 9001.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Szkolenie online  Doradca ds. projektów unijnych przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE oraz prowadzić działalność doradcza oraz konsultingowa w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach projektów  współfinansowanych przez UE.  

    Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/

   Adresaci szkolenia

   Szkolenie Doradca ds. projektów unijnych przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizacj, w tym: 

   • Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy unijnych
   • Przedsiębiorcy chcący ubiegać się o środki finansowe z UE na realizację projektów
   • Osoby zainteresowane pracą w sektorze konsultingowym jako doradcy ds. projektów unijnych
   • Studenci kierunków związanych z zarządzaniem projektami, finansami, polityką społeczną, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
   • Pracownicy organizacji pozarządowych chcący pozyskiwać środki na realizację działań społecznych czy innych projektów.

   Adresatem szkolenia mogą być osoby o różnym poziomie zaawansowania w tym temacie, od początkujących po bardziej doświadczonych, posiadających już pewną wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE.

   Efekty szkolenia 

   Efektem szkolenia Doradca ds. projektów unijnych  będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

   • Funduszy strukturalnych, Programów Operacyjnych jako źródła finansowania projektów. 
   • Analizy kwalifikowalności wnioskodawcy i projektu. 
   • Generatorów wniosków i krajowego systemu informatycznego. 
   • Zasady kwalifikowalności zadań i wydatków w projektach. 
   • Opracowania wniosku o dofinansowanie projektu. 

   Efektem szkolenia Doradca ds. projektów unijnych  będzie uzyskanie m.in. umiejętności:  

   • Posługiwania się generatorem wniosków 
   • Konstruowania budżetu. 
   • Opracowywania wskaźników. 
   • Kompilacji zadań projektowych. 

   Metody szkoleniowe. 

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
  • Moduł 1: Wprowadzenie do projektów unijnych

   • Charakterystyka funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej
   • Nowe priorytety i cele programów unijnych
   • Formy wsparcia dostępne dla beneficjentów
   • Procedury aplikacyjne i administracyjne
   • Cele i zadania funduszy UE
   • Przegląd różnych programów funduszy UE
   • Kluczowe terminy związane z projektami unijnymi

   Moduł 2: Planowanie projektów unijnych

   • Określanie celów projektu i jego celów szczegółowych
   • Analiza potrzeb i ryzyka
   • Dostosowanie projektu do wymagań programowych
   • Określanie wyników oczekiwanych przez fundusze UE
   • Kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków
   • Planowanie działań i osiąganie celów projektowych
   • Wyzwania i problemy przy pisaniu wniosków aplikacyjnych
   • Praktyczne ćwiczenia w pisaniu wniosków aplikacyjnych i budowaniu budżetu projektów.
   • Przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów unijnych, w tym przykłady projektów z poprzednich perspektyw finansowych.
   • Warsztaty z zakresu wykorzystywania narzędzi IT do prowadzenia projektów i pozyskiwania środków finansowych z UE.

   Moduł 3: Pisanie wniosków aplikacyjnych

   • Składanie wniosków o finansowanie z funduszy UE
   • Planowanie budżetu projektu i określenie wymaganych zasobów
   • Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i poprawne wypełnianie formularzy
   • Planowanie projektu i harmonogramowanie działań
   • Budżetowanie projektu i alokacja środków unijnych
   • Przygotowanie wniosku budżetowego i opisu kosztów
   • Zarządzanie budżetem projektu

   Moduł 4: Realizacja projektów unijnych

   • Zarządzanie projektem i jego zespołem
   • Kontrolowanie kosztów i zarządzanie ryzykiem
   • Prowadzenie raportów i rozliczanie projektu
   • Narzędzia i metody monitorowania realizacji projektu
   • Analiza wyników projektu i modyfikacja planu działań
   • Raportowanie realizacji projektu i rozliczanie kosztów

   Moduł 5: Audyt projektów unijnych

   • Przygotowanie się do kontroli finansowej projektów unijnych
   • Przegląd wymogów i procedur audytu
   • Zarządzanie wynikami audytu i ewentualnymi zaleceniami

   Moduł 6: Praktyczne narzędzia i wskazówki

   • Praktyczne wskazówki i narzędzia wykorzystywane w doradztwie projektowym
   • Wprowadzenie do systemów monitorowania i oceny projektów
   • Zarządzanie projektem unijnym w praktyce: kroki, etapy, wyzwania
   • Przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów unijnych

   Moduł 7: Praca zespołowa i komunikacja

   • Wprowadzenie do psychologii pracy zespołowej i roli lidera w zespole projektowym
   • Skuteczna komunikacja i negocjacje w procesie pozyskiwania środków z UE
   • Budowanie relacji z partnerami projektowymi i instytucjami zarządzającymi funduszami unijnymi
   • Zasady efektywnej pracy z zespołem projektowym
   • Charakterystyka partnerów projektu i ich role
   • Umowy partnerskie i zasady współpracy
   • Wymiana informacji i koordynacja działań
   • Konflikty i problemy w trakcie współpracy

    

   Moduł 8: Praktyczne ćwiczenia i studium przypadków

   • Analiza i ocena projektów unijnych
   • Praktyczne ćwiczenia z zakresu pisania wniosków aplikacyjnych i planowania projektów
   • Analiza studium przypadków dotyczących błędów i wyzwań w realizacji projektów unijnych

   Zakończenie i podsumowanie:

   • Podsumowanie i refleksja nad zdobytą wiedzą
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 1500 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Doradca ds. projektów unijnych"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Doradca ds. projektów unijnych.
  Data rozpoczęcia szkolenia: 29 kwietnia, 2024

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)