fbpx
 • CorelDRAW - warsztaty praktyczne - szkolenie online
  16 maja, 2024 - 17 maja, 2024
  30 maja, 2024 - 31 maja, 2024
  10 czerwca, 2024 - 11 czerwca, 2024
  24 czerwca, 2024 - 25 czerwca, 2024
  17 lipca, 2024 - 18 lipca, 2024

  1599 zł

  CorelDRAW – warsztaty praktyczne

  Nasze szkolenie online "CorelDRAW - warsztaty praktyczne" to intensywny kurs…

  online

  14 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Tomasz Kościański
  operator DTP / webdesigner / webmaster Od 2002 zdobywał doświadczenie przy projektowaniu serwisów internetowych jako grafik oraz koder (XHTML, HTML, CSS, W3C) dla wielkopolskich firm z branży IT oraz poprzez hobbistyczną realizację własnych projektów graficznych. Tworząc dziesiątki stron WWW, rozwinął swoje zdolności i poszerzył wiedzę z zakresu projektowania interfejsów oraz grafiki. Od 15 lat pracuje na stanowisku operatora DTP. Przez ten czas opanował wiele technik druku (offset, flexo, uszlachetniania druku itp) W swojej pracy biegle posługuje się programami graficznymi takimi jak: Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress, Acrobat, Dreamwaver oraz Corel Draw. Posiada ukończony kurs kształcenia pedagogicznego przedmiotów ścisłych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Nasze szkolenie online “CorelDRAW – warsztaty praktyczne” to intensywny kurs grafiki komputerowej przeznaczony dla osób pragnących ugruntować zaawansowane umiejętności w zakresie grafiki komputerowej przy użyciu programu CorelDRAW. W trakcie szkolenia online uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć oraz poszerzyć wszechstronną wiedzę dotyczącą  grafiki komputerowej, różnic między grafiką rastrową a wektorową, przestrzeni barwnej, ścieżek złożonych oraz zagadnień związanych z rozdzielczością, skalowaniem, kadrowaniem, kompresją, modelami barwnymi, profilami kolorów i ich zarządzaniem. Szkolenie “CorelDRAW – warsztaty praktyczne” oferuje kompleksowe omówienie kluczowych aspektów pracy w programie CorelDRAW, umożliwiając uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w obszarze grafika komputerowa.

   Uczestnicy szkolenia “CorelDRAW – warsztaty praktyczne” mogą oczekiwać osiągnięcia szeregu korzyści i umiejętności, które znacząco podniosą ich kompetencje w obszarze grafiki komputerowej. Poniżej przedstawiono potencjalne efekty szkolenia:

   1. Zaawansowane Techniki Pracy:

    • Zdobycie biegłości w pracy z liniami pomocniczymi, różnymi widokami i tworzeniu dokumentów złożonych z wielu obszarów roboczych.
    • Skuteczne zarządzanie ustawieniami obszaru roboczego, w tym dodawanie, usuwanie i zarządzanie obszarami roboczymi.
    • Wykorzystanie różnych modeli barwnych i praca z szablonami, z pełnym zrozumieniem różnic w wersjach oprogramowania CorelDRAW.
   2. Praca z Warstwami i Maskami:

    • Efektywne wykorzystanie palety Layers do zarządzania dokumentem.
    • Zaznaczanie elementów i maskowanie za pomocą palety Layers.
    • Tworzenie różnych rodzajów masek, w tym masek odcinania i masek przezroczystości.
   3. Importowanie/Eksportowanie Dokumentów:

    • Współpraca z innymi programami graficznymi.
    • Otwieranie, importowanie i edycja różnych formatów wektorowych oraz przygotowanie dokumentu do grafiki rastrowej.
    • Skuteczne łączenie pracy z elementami wektorowymi i rastrowymi.
   4. Złożone Techniki Rysowania:

    • Tworzenie własnych szablonów za pomocą siatki i prowadnic.
    • Użycie narzędzia Mesh Tool do edycji kolorów obrazu.
    • Wykorzystanie funkcji Envelope Distort, Live Trace i Live Paint do zaawansowanych kompozycji i efektów.
   5. Zaawansowana Praca z Tekstem:

    • Tworzenie złożonych ramek tekstowych.
    • Praca z tekstem akapitowym i narzędziami językowymi.
    • Zastosowanie zaawansowanych technik tworzenia tekstów ozdobnych.
   6. Automatyzacja Pracy w CorelDRAW:

    • Zdobycie umiejętności automatyzacji pracy w programie CorelDRAW.
    • Przygotowywanie dokumentu do druku, obejmujące ustawienia ogólne, style drukowania, drukowanie do pliku i układ strony.
    • Tworzenie własnych linii cięcia, pasków kalibracji i raportowanie problemów związanych z drukiem.
    •  

   Dzięki osiągnięciu tych efektów, uczestnicy będą gotowi na bardziej zaawansowaną, kreatywną i efektywną pracę w programie CorelDRAW, co przyczyni się do profesjonalnego rozwoju ich umiejętności w dziedzinie projektowania graficznego.

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

   Metody szkoleniowe. 

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy

   Cel szkolenia online CorelDRAW – warsztaty praktyczne

   Cele szkolenia “CorelDRAW – warsztaty praktyczne” obejmują szeroki zakres umiejętności i wiedzy, które uczestnicy zdobędą w trakcie szkolenia. Poniżej przedstawiam główne cele, jakie można osiągnąć poprzez udział w tym szkoleniu:

   1. Opanowanie Zaawansowanych Technik Pracy w CorelDRAW:

    • Zdobycie głębszej wiedzy na temat funkcji programu CorelDRAW, z naciskiem na zaawansowane techniki pracy, takie jak praca z liniami pomocniczymi, różnymi widokami czy tworzenie złożonych dokumentów.
   2. Efektywne Zarządzanie Obszarem Roboczym:

    • Nabycie umiejętności skutecznego korzystania z narzędzi zarządzania obszarem roboczym, włączając w to dodawanie i usuwanie obszarów roboczych oraz zarządzanie dokumentem o wielu obszarach roboczych.
   3. Biegłość w Pracy z Warstwami i Maskami:

    • Opanowanie technik pracy z paletą Layers, umożliwiających lepszą organizację i kontrolę nad elementami dokumentu.
    • Skuteczne wykorzystanie różnych rodzajów masek, w tym masek odcinania i masek przezroczystości.
   4. Profesjonalne Importowanie i Eksportowanie Dokumentów:

    • Zdobycie umiejętności współpracy z innymi programami graficznymi.
    • Opanowanie technik otwierania, importowania i edycji różnych formatów wektorowych oraz przygotowywania dokumentów do grafiki rastrowej.
   5. Zaawansowane Techniki Rysowania i Kolorowania:

    • Nabycie umiejętności szybkiego tworzenia własnych szablonów za pomocą siatki i prowadnic.
    • Efektywne korzystanie z narzędzia Mesh Tool i innych funkcji transformacji, umożliwiających zaawansowane rysowanie i kolorowanie obrazu.
   6. Zaawansowana Praca z Tekstem:

    • Opanowanie technik pracy z tekstem akapitowym.
    • Tworzenie złożonych ramek tekstowych oraz korzystanie z narzędzi językowych.
   7. Automatyzacja Pracy w CorelDRAW i Przygotowanie Dokumentu do Druku:

    • Nabycie umiejętności automatyzacji procesów w programie CorelDRAW.
    • Skuteczne przygotowywanie dokumentów do druku, włączając w to ustawienia ogólne, style drukowania, separacje barwne i inne kluczowe elementy procesu przygotowywania plików do druku.
   8. Zrozumienie Różnic w Wersjach Oprogramowania CorelDRAW:

    • Zdobycie wiedzy na temat różnic między wersjami oprogramowania CorelDRAW, co pozwoli uczestnikom dostosować się do konkretnej wersji programu, z jaką pracują.

   Realizacja tych celów pozwoli uczestnikom efektywniejsze, kreatywniejsze i profesjonalne wykorzystanie potencjału programu CorelDRAW w ich codziennej pracy projektowej.

   Adresaci szkolenia

   Grupa docelowa dla szkolenia online “CorelDRAW – warsztaty praktyczne” skupia się na osobach, które nie miały dotąd doświadczenia z programem, ale są zainteresowane zdobyciem podstawowych umiejętności z zakresu edycji grafiki komputerowej. Potencjalni uczestnicy to:

   • Użytkownicy CorelDRAW : Osoby, które, chciałyby rozwinąć, ugruntować  swoją wiedzę i praktyczne umiejętności związane z edycją grafiki.
   • Studenci i absolwenci różnych dziedzin: Studenci lub absolwenci, którzy zainteresowani są rozwinięciem swoich umiejętności w obszarze grafiki komputerowej, aby zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.
   • Osoby planujące karierę w projektowaniu graficznym: Osoby, które rozważają karierę w projektowaniu graficznym i chcą zdobyć pierwsze praktyczne doświadczenie z popularnym narzędziem w tej dziedzinie.
   • Blogerzy i twórcy treści na platformach online: Osoby, które prowadzą blogi, kanały wideo lub inne platformy internetowe i chcą samodzielnie tworzyć grafiki do swoich treści.
   • Hobbyści zainteresowani sztuką cyfrową oraz grafika komputerową: Osoby, które traktują grafikę komputerową jako hobby i chcą zgłębić podstawy edycji grafiki, aby tworzyć własne projekty.
   • Osoby zainteresowane technologią: Osoby, które są zainteresowane nowymi technologiami i chciałyby nauczyć się podstaw edycji grafiki komputerowej.
   • Szkolenie jest zaprojektowane tak, aby być łatwo przyswajalne zarówno dla osób bez wcześniejszego głębszego doświadczenia z programem CorelDRAW, jak i osób, które miały już z nim do czynienia. Wprowadzenie do interfejsu, podstawowych funkcji i praktyczne ćwiczenia umożliwią uczestnikom szybkie zrozumienie podstawowych aspektów edycji grafiki komputerowej.

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
  • ZAAWANSOWANE TECHNIKI PRACY

   Praca z liniami pomocniczymi
   Praca w różnych widokach
   Tworzenie dokumentów złożonych z wielu obszarów roboczych
   Ustawienia obszaru roboczego
   Dodawanie i usuwanie obszaru roboczego
   Zarządzanie dokumentem o wielu obszarach roboczych
   Praca z różnymi modelami barwnymi – zastosowanie
   Praca z szablonami
   Różnice w wersjach oprogramowania

   PRACA Z WARSTWAMI I MASKAMI

   Wykorzystanie palety Layers do zarządzania dokumentem
   Zaznaczanie elementów za pomocą palety Layers
   Maskowanie za pomocą palety Layers
   Maska odcinania i maska przezroczystości
   Tworzenie masek odcinania
   Edycja i usunięcie maski
   Tworzenie maski przezroczystości
   Wykorzystanie maski przezroczystości do tworzenia projektów

   IMPORTOWANIE/EKSPORTOWANIE DOKUMENTÓW

   Współpraca z innymi programami graficznymi
   Otwieranie i importowanie i edycja innych formatów wektorowych
   Przygotowanie dokumentu na potrzeby grafiki rastrowej.
   Praca z elementami rastrowymi.

   ZŁOŻONE TECHNIKI RYSOWANIA

   Siatka, prowadnice – sposoby szybkiego tworzenia własnych szablonów
   Użycie narzędzia Mesh Tool
   Edycja siatki i kolorowanie obrazu
   Wykorzystanie poleceń transformacji z sekcji Envelope Distort
   Edycja istniejącego przekształcenia
   Przekształcenia grafiki bitmapowej
   Wykorzystanie funkcji Live Trace, Live Paint do tworzenia ciekawych kompozycji i efektów
   Malowanie wektoryzowanych obrazów za pomocą polecenia Live Paint
   Opcje narzędzia Live Paint
   Zaawansowane opcje użycia narzędzia Live Trace
   Złożone efekty i zaawansowana praca z paletą Appereance
   Tworzenie i zapis własnych stylów graficznych
   Przykłady zastosowań konkretnych rozwiązań projektowych
   Podstawy kompozycji graficznej

   ZAAWANSOWANA PRACA Z TEKSTEM

   Praca z tekstem akapitowym
   tworzenie złożonych ramek tekstowych
   praca z narzędziami językowymi
   Zaawansowane techniki tworzenia tekstów ozdobnych

   AUTOMATYZACJA PRACY W COREL DRAW
   PRZYGOTOWANIE DOKUMENTU DO DRUKU

   Ustawienia ogólne, style drukowania, drukowanie do pliku
   Układ strony, separacje barwne, przygotowywanie klisz
   Druk postscriptowy, inne opcje drukowania
   Instalacja drukarek postscriptowych
   Tworzenie własnych linii cięcia, pasków kalibracji,
   Raport o problemach związanych z drukiem, podgląd wydruku
   Język komunikowania się z drukarniami – na co zwrócić uwagę zlecając pracę i wybierając drukarnie.
   Różnice w przygotowaniu dokumentu do druku cyfrowego i offsetowego

  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 1599 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "CorelDRAW – warsztaty praktyczne"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: CorelDRAW – warsztaty praktyczne.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)