fbpx
 • 14 maja, 2024

  699 zł

  Kurs pisania wniosków unijnych

  Cel szkolenia.  Celem szkolenia online Kurs pisania wniosków unijnych jest nabycie wiedzy i…

  online

  8 h

   Gwarancja terminu!

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Cel szkolenia. 

   Celem szkolenia online Kurs pisania wniosków unijnych jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych. 

   Uczestnicy uzyskają podstawowe informacje na temat tego czym są fundusze europejskie, ich struktury, sposobów ich wdrażania i zarządzania, kryteriów dostępu, naborów projektów, kwalifikowalność  wydatków. 

   Poznają zasady aplikowania w oparciu o prace na generatorze wniosków. 

   Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

   Zakres merytoryczny szkolenia Kurs pisania wniosków unijnych przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

   • wnioskodawcy,   
   • przedsiębiorcy,   
   • pracownicy działów księgowości 
   • pracowników zespołów projektowych 
   • pracownicy uczelni wyższych,   
   • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
   • pracownicy administracji publicznej   
   • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

   Efekty szkolenia 

   Efektem szkolenia Kurs pisania wniosków unijnych będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

   • Funduszy strukturalnych, Programów Operacyjnych jako źródła finansowania projektów. 
   • Analizy kwalifikowalności wnioskodawcy i projektu. 
   • Generatorów wniosków i krajowego systemu informatycznego. 
   • Zasady kwalifikowalności zadań i wydatków w projektach. 
   • Opracowania wniosku o dofinansowanie projektu. 

   Efektem szkolenia Kurs pisania wniosków unijnych będzie uzyskanie m.in. umiejętności:  

   • Posługiwania się generatorem wniosków 
   • Konstruowania budżetu. 
   • Opracowywania wskaźników. 
   • Kompilacji zadań projektowych. 

   Metody szkoleniowe. 

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
  • Kurs pisania wniosków unijnych 

   1. Fundusze Europejskie – podstawa prawna, struktury, zasady funkcjonowania.
   2. Wdrażania i zarządzania Funduszami.
   3. Nowa perspektywa finansowania 2021-2027.
   4. Programy Operacyjne – źródła finansowania projektów unijnych.
   5. Sposoby naborów i wybory projektów- ubiegania się o dofinansowanie – kwalifikowalność wnioskodawcy i projektów.
   6. Zasady tworzenia dokumentacji aplikacyjnej – źródła finansowania, kryteria dostępu, budżet, zadania, wskaźniki.
   7. Zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosku aplikacyjnego – kwalifikowalność zadań i wydatków.
   8. Ogólne zasady opracowanie wniosku o dofinansowanie.
   9. Metodyka pracy z generatorem wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem rodzaju projektów.
   10. Studium przypadku- analiza przykładowych formularzy wniosków o dofinansowanie.
   11. Praca na generatorze wniosków.
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 699 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Kurs pisania wniosków unijnych"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Kurs pisania wniosków unijnych.
  Data rozpoczęcia szkolenia: 14 maja, 2024

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)