fbpx
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika
  9 lipca, 2024 - 10 lipca, 2024
  23 lipca, 2024 - 24 lipca, 2024
  5 sierpnia, 2024 - 6 sierpnia, 2024
  19 sierpnia, 2024 - 20 sierpnia, 2024

  1599 zł

  Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika

  Szkolenie "Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika: optymalizacja i innowacja"…

  online

  16 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Szkolenie “Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika: optymalizacja i innowacja” ma na celu przybliżenie uczestnikom potencjału i możliwości wykorzystania dużych modeli językowych (LLM) w codziennej pracy urzędniczej. Skierowane jest do urzędników na wszystkich poziomach administracji publicznej, którzy chcą usprawnić procesy biurowe, poprawić jakość obsługi obywatela oraz zintegrować nowoczesne technologie w codziennych zadaniach. Program szkolenia, trwający dwa dni i obejmujący 16 godzin dydaktycznych, składa się z dwóch głównych modułów: wprowadzenia do dużych modeli językowych oraz praktycznych zastosowań tych narzędzi w administracji publicznej.

   Pierwszy dzień poświęcony jest na zapoznanie uczestników z podstawami działania modeli językowych oraz ich potencjałem w automatyzacji i optymalizacji komunikacji. Drugi dzień skupia się na praktycznych zastosowaniach LLM w różnych aspektach pracy urzędniczej, takich jak obsługa obywatela, wewnętrzne procesy administracyjne, prawo i przepisy, a także analiza danych i raportowanie. Szkolenie podkreśla również znaczenie narzędzi AI w życiu prywatnym urzędników, pokazując, jak zdobyte umiejętności mogą przyczynić się do ich osobistego rozwoju.

   Przez połączenie teorii z praktycznymi warsztatami i studiami przypadków, uczestnicy mają możliwość bezpośredniego zastosowania zdobytej wiedzy oraz dyskusji o przyszłości i etycznych aspektach stosowania AI w administracji. Szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale także inspirację do innowacyjnego myślenia o przyszłości usług publicznych oraz roli technologii w ich rozwoju.

    

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

    

   Cel szkolenia “Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika: optymalizacja i innowacja”.

   Celem szkolenia “Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika: optymalizacja i innowacja” jest wyposażenie urzędników w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania dużych modeli językowych (LLM) w celu usprawnienia procesów administracyjnych, poprawy jakości obsługi obywatela oraz wprowadzenia innowacji w działania urzędów publicznych. Szkolenie ma na celu także zwiększenie świadomości uczestników na temat potencjału AI w kontekście pracy urzędniczej oraz zachęcenie do kreatywnego myślenia o przyszłości usług publicznych w erze cyfrowej transformacji.

   Efekty szkolenia “Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika: optymalizacja i innowacja”:

   Po zakończeniu szkolenia “Wykorzystanie modeli językowych w pracy urzędniczej: Optymalizacja i innowacja” uczestnicy będą mogli:

   • Zrozumieć działanie i możliwości dużych modeli językowych (LLM): Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania i potencjału modeli językowych, co pozwoli im lepiej zrozumieć, jak można je wykorzystać w pracy urzędniczej.
   • Efektywnie wykorzystywać LLM w codziennej pracy: Uczestnicy nauczą się tworzyć efektywne zapytania do modeli językowych, co usprawni zarówno wewnętrzną komunikację, jak i obsługę obywatela.
   • Optymalizować procesy administracyjne: Szkolenie dostarczy praktycznych narzędzi do automatyzacji rutynowych zadań i procesów biurowych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy urzędniczej.
   • Poprawić jakość obsługi obywatela: Uczestnicy poznają sposoby wykorzystania LLM do udzielania szybkich i precyzyjnych informacji obywatelom, co podniesie poziom satysfakcji z usług publicznych.
   • Wprowadzać innowacje w usługi publiczne: Szkolenie zachęci do kreatywnego myślenia o wykorzystaniu nowych technologii w rozwoju i dostarczaniu usług publicznych, otwierając drogę do innowacji.
   • Zwiększyć świadomość etycznych i społecznych aspektów AI: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wyzwań etycznych i społecznych związanych z wdrażaniem AI w administracji publicznej, co pomoże w odpowiedzialnym wykorzystywaniu tych technologii.
   • Budować sieć współpracy między urzędnikami: Szkolenie stworzy platformę do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między uczestnikami, co może przyczynić się do budowania wspólnych inicjatyw i projektów wykorzystujących AI w administracji.

   Przewidywane efekty szkolenia mają na celu nie tylko podniesienie kompetencji uczestników, ale także zainspirowanie ich do dalszego eksplorowania możliwości, jakie oferują duże modele językowe i inne narzędzia AI, w celu ciągłego doskonalenia i innowacji w pracy urzędniczej.

   Adresaci szkolenia

   Adresatami szkolenia “Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika: optymalizacja i innowacja” są:

   • Urzędnicy państwowi i samorządowi: Pracownicy administracji centralnej i lokalnej na różnych szczeblach, którzy chcą usprawnić procesy pracy i poprawić jakość obsługi obywatela za pomocą nowoczesnych narzędzi AI.
   • Pracownicy sektora publicznego: Osoby zatrudnione w instytucjach publicznych, takich jak szkoły, szpitale, biblioteki, które mogą wykorzystać LLM do optymalizacji swoich zadań oraz lepszego zarządzania informacją.
   • Pracownicy obsługi klienta w urzędach: Specjaliści odpowiedzialni za bezpośredni kontakt z obywatelami, którzy mogą wykorzystać modeli językowych do szybszego i dokładniejszego udzielania informacji.
   • Zespół IT w administracji publicznej: Technolodzy i specjaliści IT pracujący w sektorze publicznym, którzy chcą zintegrować modeli językowych z istniejącymi systemami informatycznymi w urzędach.
   • Analitycy danych i specjaliści od badań w sektorze publicznym: Pracownicy zajmujący się analizą danych, którzy mogą wykorzystać modeli językowych do generowania raportów, analizowania tendencji i wspierania podejmowania decyzji.
   • Kierownictwo urzędów i instytucji publicznych: Menedżerowie i osoby decyzyjne zainteresowane wprowadzeniem innowacji i podniesieniem efektywności operacyjnej za pomocą technologii AI.
   • Pracownicy ds. komunikacji i PR w sektorze publicznym: Specjaliści odpowiedzialni za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, którzy mogą wykorzystać LLM do tworzenia treści, zarządzania mediami społecznościowymi i komunikacji kryzysowej.
   • Pracownicy odpowiedzialni za szkolenia i rozwój: Osoby zajmujące się rozwojem kompetencji pracowników w sektorze publicznym, które mogą wykorzystać szkolenie do poszerzenia oferty edukacyjnej dla pracowników.

   Szkolenie jest otwarte dla szerokiego spektrum pracowników sektora publicznego, niezależnie od ich poziomu wiedzy technicznej czy stanowiska, z myślą o tych, którzy chcą aktywnie wykorzystywać nowe technologie do usprawnienia pracy urzędniczej i lepszego służenia społeczności.

   Metody szkoleniowe. 

   Aby efektywnie przekazać wiedzę i umiejętności uczestnikom wykorzystamy:
   Wykłady i prezentacje:
   o Szkolenie rozpoczyna się od wykładu i prezentacji, które przedstawiają podstawowe informacje dotyczące ChatGPT, jego zastosowań w biznesie oraz ogólnych koncepcji sztucznej inteligencji.
   Demonstracje praktyczne:
   o Praktyczne demonstracje, prezentują, jak korzystać z ChatGPT w różnych scenariuszach biznesowych. To pomaga uczestnikom zobaczyć, jak technologia może być stosowana w praktyce.
   Ćwiczenia praktyczne i warsztaty:
   o Interaktywne ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy sami mają okazję korzystać z ChatGPT pod okiem trenera. To pozwala im zdobyć praktyczne umiejętności.
   Studia przypadków:
   o Przedstawiane są różnorodne studia przypadków, które ilustrują skuteczne wykorzystanie ChatGPT w różnych branżach i sytuacjach biznesowych.
   Sesje Q&A:
   o Stosowane są sesje pytania i odpowiedzi, po to aby uczestnicy mogli zadawać pytania dotyczące konkretnych zagadnień, z którymi się spotykają podczas korzystania z
   ChatGPT.
   Zadania praktyczne:
   o Przydzielane są zadania praktyczne, które uczestnicy będą mieli wykonać samodzielnie lub w grupach, tak aby zdobyć głębsze zrozumienie i umiejętności praktyczne.

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 

  • Program szkolenia

   Program szkolenia “Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika: optymalizacja i innowacja” ma na celu zapoznanie uczestników z szerokim spektrum zastosowań dużych modeli językowych (LLM) w administracji publicznej. Przybliża on możliwości, jakie te narzędzia oferują w kontekście usprawniania pracy urzędów, lepszego rozumienia i obsługi potrzeb obywateli, a także wewnętrznej optymalizacji procesów.

   Dzień 1: Wprowadzenie do dużych modeli językowych i ich podstaw (8 godzin)

   • Wymagania wstępne: Znajomość obsługi komputera i otwartość na naukę nowych technologii. Wiedza specjalistyczna z zakresu AI nie jest wymagana.
   • Wprowadzenie do dużych modeli językowych (LLM):
    • Przegląd ewolucji i roli AI w administracji publicznej.
    • Podstawy działania dużych modeli językowych (ChatGPT)  i ich potencjał w usprawnianiu komunikacji oraz automatyzacji.
   • Tworzenie efektywnych zapytań do modeli językowych:
    • Konstruowanie zapytań z myślą o specyfice pracy urzędniczej.
    • Dostosowywanie tonu i stylu komunikacji do różnych grup adresatów.
    • Techniki poprawy jakości dialogów: spójność, precyzja, unikanie nieporozumień.

   Dzień 2: Zastosowanie modeli językowych (w tym ChatGPT) w pracy urzędniczej i inne narzędzia AI (8 godzin)

   • Praktyczne zastosowania modeli językowych w administracji:
    • Obsługa obywatela: Automatyzacja FAQ, udzielanie informacji, wsparcie w wypełnianiu formularzy.
    • Procesy wewnętrzne: Automatyzacja dokumentacji, tworzenie szablonów pism, optymalizacja komunikacji wewnętrznej.
    • Prawo i przepisy: Wsparcie w interpretacji przepisów, generowanie projektów dokumentów.
    • Komunikacja kryzysowa: Szybkie formułowanie odpowiedzi w sytuacjach wymagających natychmiastowego reagowania.
    • Edukacja i szkolenia: Tworzenie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych dla urzędników.
    • Analiza i raportowanie: Wsparcie w analizie danych, tworzeniu raportów i prezentacji.
   • Wykorzystanie modeli językowych poza pracą – korzyści dla urzędników:
    • Pokazanie, jak umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą być wykorzystywane również w życiu prywatnym, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i akceptacji technologii AI.
   • Inne narzędzia AI w administracji:
    • Przegląd innych dostępnych narzędzi AI: generowanie obrazów, obróbka mediów, generowanie tekstu, przetwarzanie mowy.
    • Praktyczne przykłady zastosowań w automatyzacji i optymalizacji pracy urzędowej.

   Podsumowanie i praktyczne zastosowanie wiedzy

   • Warsztaty i studia przypadków: Uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zastosowania zdobytej wiedzy na realnych przykładach z pracy urzędniczej.
   • Dyskusja o przyszłości i etyce stosowania AI w administracji: Omówienie dalszych perspektyw rozwoju technologii oraz potencjalnych wyzwań etycznych.

   Szkolenie jest adresowane do urzędników na różnych szczeblach administracji, zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii do ulepszenia jakości usług publicznych oraz efektywności pracy urzędowej. Program podkreśla interdyscyplinarny charakter narzędzi AI, oferując solidne podstawy i praktyczne narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy urzędnika.

  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 1599 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)