fbpx

3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskiego

Poniżej przedstawiamy informację na temat konkursu 3.2 Innowacje w MŚP, RPO województwa śląskiego (źródło https://scp-slask.pl/lsi/nabor/543) Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚPDziałanie 3.2. Innowacje w MŚP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21,...

# 3 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Szybka ścieżka - Organizator konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Budżet konkursu Badania przemysłowe i prace rozwojowe 300 000 000...

#2 Granty na Eurogranty.

Granty na Eurogranty: nawet 280 tys. zł na przygotowanie projektu w ramach programów UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu unijnego Granty na Eurogranty. Firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego...

# 1 Innowacyjność w projektach unijnych.

Innowacyjność w projektach unijnych. Innowacyjność jest dziś wymogiem koniecznym w zakresie aplikowania do wielu konkursów współfinansowanych przez UE a tym samym możliwości realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym i prorozwojowym. Projekty to forma organizacji działań w przedsiębiorstwach, przeznaczona do wdrażania zmian i innowacji. Jednak prawie każdy z projektów jest w pewien...

Dofinansowanie!!! Zachodniopomorskie!!! Regionalne Specjalizacje.

Dofinansowanie w ramach konkursu 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Finansowanie: Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 300 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł. Poziom dofinansowania: Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55% Średnie przedsiębiorstwa: 45 % Termin naboru: 21.12.2020 r.  – 22.02.2021 r. Dla...

Dofinansowanie!!! Zachodniopomorskie!!! Turystyka!!!

Dofinansowanie!!! Zachodniopomorskie!!! Turystyka!!! Dofinansowanie w ramach konkursu 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji - sektor turystyki. Wysokość dotacji Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 300 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł. Poziom dofinansowania: Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55% Średnie przedsiębiorstwa : 45 %...

Terminy szkoleń

Informujemy, że terminy szkoleń ustalone w zakładce „Oferta szkoleń” kompilowane są z co najmniej miesięcznym, dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Terminy uwzględniają wszelkie okoliczności merytoryczne, organizacyjne i mają charakter  propozycji, która zostanie skierowana do realizacji przy założeniu zebrania minimalnej liczby potencjalnych uczestników. Minimalna ilość uczestników uzależniona jest od rodzaju szkolenia. Osiągnięcie minimalnej liczby...

Nowe szkolenia.

Już wkrótce nowe szkolenia!! Przygotowujemy dla naszych klientów edycje kolejnych szkoleń. Wśród nich: Adobe IllustratorAdobe InDesignAdobe PhotoshopCorel Draw X7E-commerce z elementami grafiki komputerowejGoogle AdWords  AnalyticsSzkolenie HTML - Tworzenie stron wwwKluczowe narzędzia w controllingu finansowo-księgowym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnegoPrognoza, budżetowanie, kontrola, sprawozdawczość i raportowanie w MS ExcelMS Excel – wizualizacja danych...

Ruszamy z nowym projektem SDWS Safe Desk Work Space

Astitum Konsulting Sp. z o.o. wraz z firma Intacto Grzegorz Anyszko stworzyły nowe miejsce do pracy dla osób wykonujących wolny zawód, pracujących na co dzień w domu, freelancerów, osób pracujących w środowisku projektowym, myślących o własnym Startup-ie. Nowa w Zielonej Górze przestrzeń coworkingowa, w swoim zamyśle służyć ma wszystkim, którzy...