fbpx

#10 Jak współpracujemy z klientem

Jak współpracujemy z klientem w zakresie sporządzania wniosku aplikacyjnego na konkursy ogłaszanych w ramach obecnej perspektywy finansowej?

To trudny, za każdym razem wyjątkowy i specyficzny proces.

Aby był spójny, przejrzysty i przede wszystkim skuteczny – musi być zawarty w określone ramy organizacyjne.

Sformalizowane, opisane, jednoznaczne, czytelna dla naszych współpracowników jak i dla klientów.

Kamienie milowe – jak współpracujemy z klientem.

Kamienie milowe każdego nowego projetu naszych klientów to:

✅ Opracowanie koncepcji wniosku;

✅ Koordynacja zadań w zakresie przygotowania dokumentacji źródłowej;

✅ Bieżąca weryfikacja zgodności koncepcji Projektu z zapisami Regulaminu konkursu;

✅ Przygotowanie Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (Biznesplan, Studium wykonalności, analiza wariantowa, i inne)

✅ Uzupełnienie dokumentacji, ewentualne poprawki, 

✅ Udział w negocjacjach z IZ.

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum

O pożyczkach unijnych: https://astitum.pl/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarcze/

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "#10 Jak współpracujemy z klientem"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: #10 Jak współpracujemy z klientem.
Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)