fbpx

Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw w województwie Mazowieckim

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  ogłasza konkurs nr. RPMA.01.02.00-IP.01-14-015/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe.

Kto może składać wnioski?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.
  • powiązania kooperacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte będą projekty badawczo-rozwojowe.  Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.  Prace badawczo-rozwoje muszą zakończyć się na tzw. Pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów.  Proces ten nie obejmuje produkcji masowej lub działalności handlowej. Działania mogą być prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

  • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • prace rozwojowe,
  • opracowaniu linii pilotażowych,
  • opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
  • uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizacja ochrony własności przemysłowej

Procent dofinansowania projektu

Przedsiębiorca Badania
przemysłowe –
maksymalne
dofinansowanie
Badania
przemysłowe –
maksymalne
dofinansowanie
po uwzględnieniu
zwiększenia*
Prace rozwojowe
(eksperymentalne)
– maksymalne
dofinansowanie
Prace rozwojowe – maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia*
 mikro 70% 80% 45% 60%
 mały 70% 80% 45% 60%
 średni 60% 75% 35% 50%
 duży 50% 65% 25% 40%

 

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 marca 2016 roku i zakończy się 6 czerwca 2016 roku do godz. 15.00.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw w województwie Mazowieckim"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw w województwie Mazowieckim.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)