fbpx

Dotacje na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorców

Zarząd Województwa Lubuskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 ogłosiła konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 skierowany do przedsiębiorców na wsparcie inwestycyjne oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:
I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
Wsparcie związane z:

 • wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych) do działalności gospodarczej wnioskodawcy/partnera poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.

II typ projektu Wsparcie inwestycyjne MŚP
Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:

 • realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia
  i rozwoju działalności gospodarczej,
 • inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia
  i rozwoju działalności gospodarczej,
 • tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła
  i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ).

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 31 maja 2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorców"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorców.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)