fbpx

Premia na założenie działalności gospodarczej do 100 000 zł- bez wkładu własnego

Do 100 000 zł mogą otrzymać osoby chcące założyć działalność gospodarczą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kto może składać wnioski?
Osoba fizyczna, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Środki można [przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z założeniem firmy, w tym adaptację pomieszczeń, zakup środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych prawnych itp.
Procent dofinansowania projektu
Procent dofinansowania 100 %
Maksymalna kwota dofinansowania 100 000 zł

Termin składania wniosków

Nabory wniosków zostaną ogłoszone przez właściwe Lokalne Grupy Działania
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Premia na założenie działalności gospodarczej do 100 000 zł- bez wkładu własnego"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Premia na założenie działalności gospodarczej do 100 000 zł- bez wkładu własnego.
Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)