fbpx

Wsparcie na targi i misje dla przedsiębiorców z Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 ogłosiła konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 skierowany do przedsiębiorców z województwa lubuskiego na umiędzynarodowienie sektora MŚP

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarcza na terenie województwa lubuskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Udział MŚP w charakterze wystawcy, w targach/wystawach, jak i w misjach gospodarczych, organizowanych w kraju i/lub za granicą

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procent dofinansowania 85 %
Maksymalna wartość projektu 500 000 zł

Termin składania wniosków

Nabór wniosków 30 czerwca 2016 r.- 30 grudnia2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Wsparcie na targi i misje dla przedsiębiorców z Województwa Lubuskiego"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Wsparcie na targi i misje dla przedsiębiorców z Województwa Lubuskiego.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)