fbpx

Dotacje dla przedsiębiorstw z Województwa Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie  skierowany do przedsiębiorców z województwa lubelskiego na wsparcie inwestycyjne oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe  przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
  • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
  • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Procent dofinansowania projektu

  • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 70% .

Termin składania wniosków

3o czerwca 2016 r. – 8 września 2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje dla przedsiębiorstw z Województwa Lubelskiego"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje dla przedsiębiorstw z Województwa Lubelskiego.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)