fbpx

Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Kto może składać wnioski?

  • Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Branże, dla których zatwierdzono programy promocji:

  • polskie specjalności żywnościowe,
  • IT/ICT,
  • meblarska,
  • jachty i łodzie rekreacyjne,
  • kosmetyczna,
  • usług prozdrowotnych,
  • sprzęt medyczny.

Procent dofinansowania projektu

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 24 czerwca 2016 r. a zakończy się w dniu 5 sierpnia 2016 r.
 
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)