Uwaga! Wydłużono terminy naborów w Lubuskiem!

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy RPO L2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją.

Decyzją zarządu województwa wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

  • Działania 1.1 Badania i innowacjenabór potrwa do 1 lipca 2016 r.,
  • Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne  – nabór potrwa do 31 maja br.

Ponadto dodatkowy czas na skompletowanie niezbędnej dokumentacji będą mieli również potencjalni beneficjenci ubiegający się o środki w ramach obszaru związanego z edukacją EFS.
Do 17 czerwca wydłużone zostają nabory dla konkursów w ramach:

  • Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT),
  • Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski,
  • Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Powiązane wpisy

Formularz rejestracji na szkolenie: Uwaga! Wydłużono terminy naborów w Lubuskiem!.
Data rozpoczęcia szkolenia: