fbpx

Fundusze na nowe modele biznesowego przedsiębiorstwa w Województwie Łódzkim

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Kto może składać wnioski?

  • mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 marca 2016 r. a zakończy się w dniu 29 kwietnia 2016 r.
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia konkursu.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Fundusze na nowe modele biznesowego przedsiębiorstwa w Województwie Łódzkim"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Fundusze na nowe modele biznesowego przedsiębiorstwa w Województwie Łódzkim.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)