fbpx

Dotacje na rozwój firmy z Inicjatywy Leader – PROW

Firmy  mające swoją siedzibę/odział/filię w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców mogą skorzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu pozyskania dotacji w wysokości do 300 000 zł na rozwój firmy.

Kto może składać wnioski?
Mikro-, małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na obszarach wiejskich- miejscowości do 20 tys. mieszkańców (w tym również miasta).
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Koszty kwalifikowane możliwe do poniesienia w ramach dotacji na rozwój firmy:
1)ogólne,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów.
Procent dofinansowania projektu
Maksymalny procent dofinansowania 70 %
Maksymalna kwota dofinansowania 300 000 zł

Termin składania wniosków

Nabory wniosków zostaną ogłoszone przez właściwe Lokalne Grupy Działania
Zapraszamy do kontaktu, celem przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy, czy Państwa projekt wpisuje się w założenia PROW 2014-2020.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje na rozwój firmy z Inicjatywy Leader – PROW"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje na rozwój firmy z Inicjatywy Leader – PROW.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)