fbpx

Dofinansowanie!!! Zachodniopomorskie!!! Turystyka!!!

Dofinansowanie!!! Zachodniopomorskie!!! Turystyka!!!

Dofinansowanie w ramach konkursu 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – sektor turystyki.

Wysokość dotacji

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 300 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł.

Poziom dofinansowania:

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%

Średnie przedsiębiorstwa : 45 %

Termin naboru:

21.12.2020 r.  – 22.02.2021 r.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskim działające w branży turystycznej.

Na co?

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19 przyczyniające się do utrzymania miejsc pracy.

 Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie regionalnym, tj. w skali województwa zachodniopomorskiego

Dofinansowaniu będą podlegały wyłącznie projekty polegające na realizacji inwestycji w sektorze turystyki w zakresie:

  • prowadzenia hoteli, moteli, hosteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków wczasowych, schronisk młodzieżowych, campingów, obiektów oferujących w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
  • prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych oraz punktów małej gastronomii,
  • organizacji usług i imprez turystycznych, usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness);
  • prowadzenia punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych (w tym muzeów), wypożyczalni sprzętu turystycznego.

Co można sfinansować?

Inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Zerknij również na nasze szkolenia.

https://astitum.pl/zasady-sprawozdawczosci-w-systemie-shrimp/

Oraz na naszego facebooka.

https://www.facebook.com/astitum

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dofinansowanie!!! Zachodniopomorskie!!! Turystyka!!!"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dofinansowanie!!! Zachodniopomorskie!!! Turystyka!!!.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)