Dofinansowanie!!! Zachodniopomorskie!!! Regionalne Specjalizacje.

Dofinansowanie w ramach konkursu 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Finansowanie:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 300 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł.

Poziom dofinansowania:

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%

Średnie przedsiębiorstwa: 45 %

Termin naboru:

21.12.2020 r.  – 22.02.2021 r.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskim

Na co?

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Co można sfinansować?:

Inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Powiązane wpisy

Formularz rejestracji na szkolenie: Dofinansowanie!!! Zachodniopomorskie!!! Regionalne Specjalizacje..
Data rozpoczęcia szkolenia: