fbpx

#12 Jak dobrze opisać cel główny projektu unijnego.

Jak dobrze opisać cel główny projektu unijnego ?

Dowiesz się o tym z naszego e-booka, jaki przygotowaliśmy dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach projektów współfinansowanych przez UE.

Niedługo e-book będzie dostępny do pobrania. Zapraszamy do śledzenie informacji o tym, w jaki sposób można pobrać ten ciekawy materiał.

Obserwuj naszego Facebooka

https://www.facebook.com/astitum

Poniżej zamieszczamy dość obszerne fragmenty tego opracowania.

Fragmenty e-booka “Jak dobrze opisać cel główny projektu unijnego”

E-book niniejszy skierowany jest do osób zainteresowanych przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez desygnowane do tego instytucje – szczególnie w ramach Programów Operacyjnych, a tym samym przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych przez UE.

W swojej pracy doradczej często spotykamy się z sytuacją całkowitej nieznajomości problematyki związanej z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz realizacją projektów unijnych UE, lub wiedzy dość powierzchownej.

W zderzeniu z realiami powoduje to  zniechęcenie, nadmierny strach przed skompikowalnością procedur, papierologią, biurokracją.

Często niesłusznie. Ważna jest wiedza w danym zakresie i umiejętność jej zastosowania.

Mamy nadzieję, że e-book, który czytasz, będzie w tym pomocny.

Niniejsze opracowanie służy pomocy w niewielkim wycinku pracy, jaką jest sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Dotyczy sposobu opracowania oraz opisania dobrego celu głównego projektu.

Podkreślamy słowo DOBREGO. To znaczy takiego, który sporządzony jest zgodnie z zasadami koncepcji SMART, zawiera wszystko, co powinien, jest czytelny, w sposób prawidłowy odpowiada na pytanie „jaki problem i w jaki sposób zostanie rozwiązany dzięki realizacji projektu”. A co najważniejsze, takiego, który nie zostanie nisko oceniony przez Ekspertów.

O tym jak ważny jest prawidłowo opisany cel główny, przekonało się wielu aplikujących, którym do uzyskania dofinansowania zabrakło 1, 2 punktów. Utraconych, niestety z uwagi na źle, nieprecyzyjnie, niezgodnie z zasadami opisany cel główny projektu.

I mała uwaga….

Projekt służy realizacji określonego celu Projekt – zawsze realizowany jest w odpowiedzi na określoną potrzebę/problem. Istniejący stan negatywny (np. duży poziom bezrobocia wśród młodzieży NEET.) powinien  przekładać się na cel tzn. stan pozytywny (np. uzyskanie przez określoną liczbę przedstawicieli młodzieży NETT zatrudnienia w postaci umowy o pracę). Zatem realizacja projektu jest narzędziem osiągnięcia celu, nie może być celem samym w sobie, (np. projekt szkoleniowy IT dla osób 50+ – jego celem nie  może być  zapewnienie środków na funkcjonowanie firmy szkoleniowej realizującej projekt).

Co do zasady…

W dokumentacji  konkursowej, w Instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego zwykle pojawia się punkt określający obowiązek wskazania celu głównego projektu. Wraz z opisem jak należy to uczynić.

Określenie celu głównego w generatorze wniosków to ważny element procesu aplikacji o środki finansowe na realizacje projektu.

Określenie celu głównego musi pozostawać w korelacji i zawierać odniesienie projektu do dokumentów strategicznych zarówno na poziomie beneficjenta, jak i na poziomie lokalnym, regionalnym, sektorowym czy też krajowym

Cel główny wynika z analizy problemu, jakiemu chcemy zaradzić i jest odpowiedzią na ten problem, wskazującą jaki stan docelowy zostanie osiągnięty. Jaki problem zostanie rozwiązany.

Konstruowanie celu głównego oparte jest o jasne, ściśle określone merytoryczne zasady i techniczne prawidła.

Cel główny projektu powinien zatem:

ü  wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych w Programach problemów, jakie chcesz rozwiązać lub złagodzić poprzez realizację projektu;

ü  być spójny z właściwym celem szczegółowym Programu oraz ewentualnie z celami sformułowanymi w innych dokumentach o charakterze strategicznym w danym sektorze i/lub w danym regionie. Spójność celów projektu z innymi odpowiednimi celami powinna być dostosowana do obszaru realizacji projektu wskazanego najczęściej w dokumentacji konkursu;

ü  opisywać stan docelowy, wskazywać sytuację pożądaną w przyszłości, która zostanie osiągnięta poprzez realizację projektu ( np. założenie działalności gospodarczej), a nie zadania do realizacji, czyli środki do osiągnięcia celu, (np. przeszkolenie…, objęcie wsparciem…, pomoc…);

ü  bezpośrednio przekładać się na zadania wskazane w kolejnych częściach wniosku.

ü  charakteryzować się cechami zgodnymi z wyżej już wspomnianą koncepcją SMART.

I przykłady celów głównych…

#4 CEL GŁÓWNY- Zdobycie kluczowych kompetencji  skwantyfikowanych otrzymaniem przez 112 os (106 K i 106 M) certyfikatu ………………, poprzez uczestnictwo z własnej inicjatywy 140 os dorosłych, 25+, o niskich kwalifikacjach, z obszaru gmin ……………… powiatów: ……………… w szkoleniach z zakresu ………………, w okresie od ……………….r do ………………r

O tym jak napisać dobry wniosek dowiesz się na naszych szkoleniach “Kurs pisania wniosków unijnych”.

https://astitum.pl/produkt/kurs-pisania-wnioskow-unijnych/

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "#12 Jak dobrze opisać cel główny projektu unijnego."
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: #12 Jak dobrze opisać cel główny projektu unijnego..
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)