fbpx
Loading...

Kurs pisania wniosków unijnych

699,00  z VAT

Kurs pisania wniosków unijnych 

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Kurs pisania wniosków unijnych jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych. 

Uczestnicy uzyskają podstawowe informacje na temat tego czym są fundusze europejskie, ich struktury, sposobów ich wdrażania i zarządzania, kryteriów dostępu, naborów projektów, kwalifikowalność  wydatków. 

Poznają zasady aplikowania w oparciu o prace na generatorze wniosków. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia Kurs pisania wniosków unijnych przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kurs pisania wniosków unijnych będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

 • Funduszy strukturalnych, Programów Operacyjnych jako źródła finansowania projektów. 
 • Analizy kwalifikowalności wnioskodawcy i projektu. 
 • Generatorów wniosków i krajowego systemu informatycznego. 
 • Zasady kwalifikowalności zadań i wydatków w projektach. 
 • Opracowania wniosku o dofinansowanie projektu. 

Efektem szkolenia Kurs pisania wniosków unijnych będzie uzyskanie m.in. umiejętności:  

 • Posługiwania się generatorem wniosków 
 • Konstruowania budżetu. 
 • Opracowywania wskaźników. 
 • Kompilacji zadań projektowych. 

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Kurs pisania wniosków unijnych 

Szkolenie online Kurs pisania wniosków unijnych przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie Kurs pisania wniosków unijnych przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia Kurs pisania wniosków unijnych przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Kurs pisania wniosków unijnych będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

 • Funduszy strukturalnych, Programów Operacyjnych jako źródła finansowania projektów. 
 • Analizy kwalifikowalności wnioskodawcy i projektu. 
 • Generatorów wniosków i krajowego systemu informatycznego. 
 • Zasady kwalifikowalności zadań i wydatków w projektach. 
 • Opracowania wniosku o dofinansowanie projektu. 

Efektem szkolenia Kurs pisania wniosków unijnych będzie uzyskanie m.in. umiejętności:  

 • Posługiwania się generatorem wniosków 
 • Konstruowania budżetu. 
 • Opracowywania wskaźników. 
 • Kompilacji zadań projektowych. 

  

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
 • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Program Szkolenia

Kurs pisania wniosków unijnych 

 1. Fundusze Europejskie – podstawa prawna, struktury, zasady funkcjonowania.
 2. Wdrażania i zarządzania Funduszami.
 3. Nowa perspektywa finansowania 2021-2027.
 4. Programy Operacyjne – źródła finansowania projektów unijnych.
 5. Sposoby naborów i wybory projektów- ubiegania się o dofinansowanie – kwalifikowalność wnioskodawcy i projektów.
 6. Zasady tworzenia dokumentacji aplikacyjnej – źródła finansowania, kryteria dostępu, budżet, zadania, wskaźniki.
 7. Zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosku aplikacyjnego – kwalifikowalność zadań i wydatków.
 8. Ogólne zasady opracowanie wniosku o dofinansowanie – generator wniosków SL2014.
 9. Metodyka pracy z generatorem wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem rodzaju projektów.
 10. Studium przypadku- analiza przykładowych formularzy wniosków o dofinansowanie.
 11. Praca na generatorze wniosków.

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 699 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kurs pisania wniosków unijnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *