fbpx

Terminy szkoleń

Informujemy, że terminy szkoleń ustalone w zakładce „Oferta szkoleń” kompilowane są z co najmniej miesięcznym, dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Terminy uwzględniają wszelkie okoliczności merytoryczne, organizacyjne i mają charakter  propozycji, która zostanie skierowana do realizacji przy założeniu zebrania minimalnej liczby potencjalnych uczestników.

Minimalna ilość uczestników uzależniona jest od rodzaju szkolenia. Osiągnięcie minimalnej liczby szkoleń oznacza, że termin szkolenia osiąga status TERMINU GWARANTOWANEGO.

W przeciwnym wypadku, w zależności od okoliczności, rodzaju szkolenia, decyzji osoby prowadzącej szkolenia i organizatora, termin szkolenia może być przełożony.

W takim wypadu osobom, które zapisały się na szkolenie i wniosły stosowną opłatę przysługuje prawo decyzji – zaakceptowania zmiany terminu lub rezygnacji ze szkolenia.

W przypadku rezygnacji organizator zwraca pełną kwotę wniesionej opłaty. Warunkiem jest aby decyzja o rezygnacji zapadła co najmniej jeden dzień przed pierwotnym terminem szkolenia.

Decyzja powinna mieć formę udokumentowaną – mail, sms – i zawierać informację w czytelny sposób identyfikującą klienta.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Terminy szkoleń"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Terminy szkoleń.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)