fbpx

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Lubuskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski można składać od 15.02.2016 r. do 21.03.2016 r.
(za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego)
SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
pok. 59, parter (Kancelaria Ogólna)
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

  • być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji POPT”,
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

WNIOSKODAWCY:
gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.
WARTOŚĆ PROJEKTU GMINY:
maks. 300 000 PLN, przy czym wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu.
DOKUMENTY DO POBRANIA:

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

  • 22 lutego 2016 r., godz. 10:00, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
  • 25 lutego 2016 r., godz. 10:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Sala 110, ul. Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp.

Spotkania mają charakter otwarty.
PYTANIA I ODPOWIEDZI:
W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem LROT@lubuskie.pl oraz fax: (68) 327 14 29.
Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. ustawy o rewitalizacji.

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)