fbpx

#2 Granty na Eurogranty.

Granty na Eurogranty: nawet 280 tys. zł na przygotowanie projektu w ramach programów UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu unijnego Granty na Eurogranty. Firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE – mogą otrzymać nawet 280 tys. zł wsparcia z Funduszy Europejskich. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł. Nabór wniosków w pierwszej rundzie rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 31 maja 2021 roku. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Z możliwości pozyskania wsparcia mogą skorzystać MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE. Można się o nie starać w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu, a także członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt Eurograntu
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
  • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
  • przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z jego ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu 

Działanie Granty na Eurogranty zostało podzielone na pięć rund. Nabór wniosków do ostatniej z nich zakończy się 27 stycznia 2022 roku. Ich szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej PARP. Konkurs jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji o konkursie na stronie konkursu

O jakie środki można ubiegać się z Programów Operacyjnych dowiesz się tutaj https://astitum.pl/dotacje/dotacje-unijne/

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "#2 Granty na Eurogranty."
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: #2 Granty na Eurogranty..
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)