fbpx

# 3 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Szybka ścieżka – Organizator konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Budżet konkursu

Badania przemysłowe i prace rozwojowe

300 000 000 zł dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim dla regionów wyłącznie słabiej rozwiniętych, w tym:

✅ 100 000 000 zł na projekty w I rundzie,

✅ 200 000 000 zł na projekty w II rundzie.

Harmonogram konkursu

✅ I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) nabór

wniosków od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.

✅ II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) od 13 kwietnia do maksymalnie 4

maja 2021 r., do godz. 16:00.

Nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma

wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy

przekroczy 5 x (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co

najmniej 7 dni).

Wyniki konkursu: czas od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie

konkursu do dnia publikacji list z tej rundy to maksymalnie 120 dni.

Kwota wniosków.

✅ Koszty kwalifikowane od 1 mln PLN dla MŚP.

✅ Koszty kwalifikowane od 2 mln PLN dla pozostałych

  • przedsiębiorstwa realizujące projekty samodzielnie albo 
  • przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum (max. 3 przedsiębiorców);
  • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum (przynajmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa).

Wnioskodawca może zacząć ponosić koszty kwalifikowalne projektu najwcześniej dzień po złożeniu wniosku.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projekty badawczo rozwojowe. Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub technologii.:

1.BADANIA PRZEMYSŁOWE – Zdobywanie nowej wiedzy

2.PRACE ROZWOJOWE – Łączenie zdobytej wiedzy

3.PRACE PRZEDWDROŻENIOWE – Przygotowanie do wdrożenia

Zakres tematyczny

Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje

Główne koszty kwalifikowalne.

✅ Wynagrodzenia : personelu badawczego i pomocniczego

✅ Podwykonawstwo: usługi badawcze zlecone podmiotowi

zewnętrznemu

✅ Pozostałe: amortyzacja, leasing aparatury, materiały i sprzęty

laboratoryjne, promocja projektu

✅ Koszty ogólne: zarządzanie projektem, koszty administracyjne,

delegacje

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

✅ Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek dla danego projektu

✅ Projekt powinien obejmować co najmniej 2 etapy (w przypadku Wnioskodawców realizujących projekt samodzielnie maksymalnie 8, a wchodzących w skład konsorcjum maksymalnie 12 etapów). Istotne jest zachowanie prawidłowego, logicznego układu etapów i kolejności prowadzonych badań, ponieważ aspekt ten podlega ocenie.

✅ Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie (Kierownik B+R, kluczowy personel B+R, Pozostały personel B+R, Kierownik zarządzający projektem, Kluczowy personel do zarządzania projektem).

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem Pożyczki na cele inwestycyjne – pod poniższym linkiem znajdziesz podstawowe informacje na temat unijnych pożyczek inwestycyjnych.

https://astitum.pl/pozyczki-na-cele-inwestycyjne-wspolfinansowane-ze-srodkow-ue-wojewodztwo-lubuskie/

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "# 3 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka."
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: # 3 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka..
Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)