fbpx

# 3 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Szybka ścieżka - Organizator konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Budżet konkursu Badania przemysłowe i prace rozwojowe 300 000 000...