fbpx

#11 Szkolenie online „Zasady sprawozdawczości w systemie SHRIMP”

Zapraszamy na szkolenie online “Zasady sprawozdawczości w systemie SHRIMP “. Szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w systemie SHRIMP. Szkolenie online „Zasady sprawozdawczości w systemie SHRIMP” przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które już realizują lub zamierzają w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy...

#10 Jak współpracujemy z klientem

Jak współpracujemy z klientem w zakresie sporządzania wniosku aplikacyjnego na konkursy ogłaszanych w ramach obecnej perspektywy finansowej? To trudny, za każdym razem wyjątkowy i specyficzny proces. Aby był spójny, przejrzysty i przede wszystkim skuteczny - musi być zawarty w określone ramy organizacyjne. Sformalizowane, opisane, jednoznaczne, czytelna dla naszych współpracowników jak...

#9 Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubuskimwartość pożyczki to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jest to ok. 103 tys. zł. dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczejna warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocyde minimisoprocentowanie od 0,011 proc. w skali rokuokres spłaty: do 7 latkarencja...

„Lubuski Biznes ma POWER”

NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER” Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,obejmujący nabór: Formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1 do Regulaminu RekrutacjiUczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) orazZałącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 dostępne do pobrania poniżej. Nabór rozpocznie się w dniu...

PODDZIAŁANIE 6.1 PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW.

Poddziałanie 6.1 premie dla młodych rolników - wnioski można składać od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r. WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY: O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.: w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;jest obywatelem państwa...

6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw Nabór 31 marca - 29 maja 2021 r. - Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw marzec 16, 2021 WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY: Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych,...

3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskiego

Poniżej przedstawiamy informację na temat konkursu 3.2 Innowacje w MŚP, RPO województwa śląskiego (źródło https://scp-slask.pl/lsi/nabor/543) Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚPDziałanie 3.2. Innowacje w MŚP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21,...

# 3 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Szybka ścieżka - Organizator konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Budżet konkursu Badania przemysłowe i prace rozwojowe 300 000 000...

#2 Granty na Eurogranty.

Granty na Eurogranty: nawet 280 tys. zł na przygotowanie projektu w ramach programów UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu unijnego Granty na Eurogranty. Firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego...

# 1 Innowacyjność w projektach unijnych.

Innowacyjność w projektach unijnych. Innowacyjność jest dziś wymogiem koniecznym w zakresie aplikowania do wielu konkursów współfinansowanych przez UE a tym samym możliwości realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym i prorozwojowym. Projekty to forma organizacji działań w przedsiębiorstwach, przeznaczona do wdrażania zmian i innowacji. Jednak prawie każdy z projektów jest w pewien...