fbpx

#16 “Z jakimi wyzwaniami spotykają się zespoły projektowe w zakresie spełnienia wymogów w zakresie zasady konkurencyjności w projektach unijnych”

W projektach unijnych, zasada konkurencyjności odgrywa kluczową rolę. Oznacza to, że beneficjenci projektów muszą przestrzegać ścisłych wymogów dotyczących otwartości na konkurencję i zapewnienia uczciwej rywalizacji na rynku. Jednak spełnienie tych wymogów nie jest łatwym zadaniem dla zespołów projektowych. W dzisiejszym eksperckim artykule przyjrzymy się głównym wyzwaniom, z jakimi spotykają się zespoły projektowe w zakresie spełnienia wymogów zasady konkurencyjności w projektach unijnych.

Pierwszym wyzwaniem jest prawidłowe zrozumienie wymogów dotyczących zasady konkurencyjności.

. Zasada ta obejmuje m.in. wybór dostawców, przetargi publiczne, uczciwą ocenę ofert oraz unikanie konfliktu interesów. Zespoły projektowe muszą mieć głęboką wiedzę na temat tych wymogów i umiejętność ich właściwej interpretacji. Niewłaściwe zrozumienie i nieprzestrzeganie tych wymogów może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym utraty finansowania projektu.

Kolejnym wyzwaniem jest utrzymanie transparentności procesów i dokumentacji.

Kolejnym wyzwaniem jest utrzymanie transparentności procesów i dokumentacji. Zespoły projektowe muszą zapewnić jasne i przejrzyste procedury wyboru dostawców oraz dokumentację dotyczącą tych procesów. Wszystkie decyzje muszą być udokumentowane w sposób odpowiedni i dostępny dla ewentualnych kontroli audytowych. Zapewnienie pełnej transparentności wymaga odpowiednich narzędzi i systemów, które umożliwią skuteczną komunikację i archiwizację dokumentów.

Kolejnym istotnym wyzwaniem jest równoważenie konkurencyjności z efektywnością i jakością projektu.

Zespoły projektowe muszą znaleźć właściwy balans pomiędzy otwartością na konkurencję a realizacją celów projektu. Wiele razy konieczne jest wybranie dostawcy lub wykonawcy na podstawie oceny ofert, jednak równocześnie trzeba zagwarantować, że wybrany wykonawca spełni oczekiwane standardy jakościowe. To wymaga dokładnego planowania, monitorowania i kontroli w trakcie trwania projektu.

Kolejnym wyzwaniem, z jakim zespoły projektowe muszą się zmierzyć, jest kontrola nad ryzykiem konfliktu interesów.

Konflikt interesów może wyniknąć, gdy osoby związane z projektem mają osobiste korzyści lub relacje biznesowe z potencjalnymi dostawcami lub wykonawcami. Zespoły projektowe muszą być w stanie identyfikować i zarządzać ryzykiem konfliktu interesów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur monitorowania, raportowania i zapobiegania takim sytuacjom. Ważne jest również, aby promować etykę zawodową i świadomość konfliktów interesów wśród członków zespołu projektowego.

Dodatkowym wyzwaniem jest skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie przetargów publicznych.

Zespoły projektowe muszą znać przepisy dotyczące przetargów oraz umieć odpowiednio przygotować dokumentację przetargową, ogłoszenia i kryteria oceny ofert. Właściwe przeprowadzenie przetargów zapewnia uczciwość procesu wyboru dostawców i minimalizuje ryzyko naruszenia zasady konkurencyjności.

Kolejnym istotnym aspektem jest edukacja członków zespołu projektowego w zakresie zasady konkurencyjności.

Konieczne jest zapewnienie szkoleń i warsztatów, które pozwolą członkom zespołu zrozumieć znaczenie zasady konkurencyjności, poznać obowiązujące przepisy i nauczyć się odpowiednich praktyk w zakresie wyboru dostawców i przetargów. Dobrze przeszkolony zespół projektowy jest kluczem do skutecznego wdrożenia zasady konkurencyjności.

Warto również podkreślić, że wdrażanie zasady konkurencyjności w projektach unijnych przynosi liczne korzyści. Zapewnia to uczciwość i przejrzystość procesów wyboru dostawców, sprzyja zdrowej konkurencji na rynku i prowadzi do optymalnego wykorzystania środków finansowych. Dzięki temu, projekty unijne stają się bardziej efektywne, innowacyjne i zgodne z najwyższymi standardami jakościowymi.

Podsumowując…

Zespoły projektowe napotykają wiele wyzwań w zakresie spełnienia wymogów zasady konkurencyjności w projektach unijnych. Prawidłowe zrozumienie tych wymogów, utrzymanie transparentności, równoważenie konkurencyjności z efektywnością i jakością, kontrola ryzyka konfliktu interesów oraz skuteczne przeprowadzanie przetargów publicznych są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w realizacji projektów unijnych. Warto inwestować w edukację i rozwój członków zespołu projektowego, aby umocnić ich kompetencje w obszarze zasady konkurencyjności i zapewnić skuteczne wdrożenie tego istotnego aspektu projektów unijnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zgłębieniem tematyki spełniania wymogów zasady konkurencyjności w projektach unijnych, serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia online w tym zakresie.

https://astitum.pl/szkolenia/zasada-konkurencyjnosci-i-baza-konkurencyjnosci-w-projektach-unijnych/

Zerknij na naszego facebooka: https://www.facebook.com/astitum

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "#16 “Z jakimi wyzwaniami spotykają się zespoły projektowe w zakresie spełnienia wymogów w zakresie zasady konkurencyjności w projektach unijnych”"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: #16 “Z jakimi wyzwaniami spotykają się zespoły projektowe w zakresie spełnienia wymogów w zakresie zasady konkurencyjności w projektach unijnych”.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)