fbpx

#19 “10 kluczowych kroków do skutecznego wniosku o dofinansowanie z UE: Uniknij Pułapek!”

Witajcie w świecie projektów unijnych, gdzie dofinansowanie stanowi klucz do przyszłościowych rozwiązań! 

Nasza firma, z bogatym doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy unijnych, pragnie podzielić się z Wami wiedzą o “10 najczęstszych błędach popełnianych podczas pisania wniosków o dofinansowanie z UE”.

1. Brak Spójności w Treści Wniosku o Dofinansowanie

Zacznijmy od kluczowego elementu – spójności treści. Nieprzemyślana kompozycja wniosku może prowadzić do dezorientacji komisji. Upewnij się, że cały wniosek tworzy spójną opowieść, której każdy fragment wspiera główne cele projektu.

2. Zbyt Ogólnikowe Cele Projektu

Przechodząc do celów projektu, błąd, w którym popełniamy nadmiernie ogólnikowe cele. Pamiętajmy, że cele projektu powinny być precyzyjne i mierzalne, a przede wszystkim osiągalne. Wykorzystajmy koncepcję SMART, aby cele były Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne i określone w Czasie. To bardzo ważne. I podlega kontroli komisji oceny wniosków.

3. Niedostateczna Analiza Potrzeb

Nie zapominajmy o analizie potrzeb. To kluczowy element, który pozwala zrozumieć, dlaczego projekt jest niezbędny. Brak analizy prowadzi do projekcji działań bez solidnego uzasadnienia. Przykład? Firma A przeprowadziła projekt edukacyjny, ale nie poparła go analizą, co doprowadziło do odrzucenia wniosku aplikacyjnego. Bardzo ważna jest analiza potrzeb i powiązanych z nimi celów. Zapoznaj się z tzw. drzewem potrzeb i drzewem celów.

4. Niewłaściwe Uzasadnienie Wyboru Działań

Wnioskodawcy często popełniają błąd w wyborze zadań projektowych. Jakie zadania powinny być podjęte. Kto kiedy, jak.  Pamiętajmy, że komisja chce widzieć jasne i uzasadnione wybory. Dlatego też, nie pomijajmy wyjaśnienia, dlaczego konkretne działania są kluczowe dla osiągnięcia celów projektu.

5. Nieprecyzyjne Określenie Planowanych Wyników

Planowane wyniki to wizja efektów projektu. To wskażniki. Dokładnie opisane co zamierzamy osiągnąć. Kiedy i jak będziemy mierzyć rezultaty. Przykładając to do rzeczywistości, warto pamiętać o konkretach. Skupmy się na projektancie B, który zaproponował ambitne cele, ale nie dostarczył sprecyzowanych wskaźników sukcesu. To sprawiło, że komisja miała trudności w ocenie projektu.

6. Niewłaściwa Struktura Wniosku

Równie ważna jest struktura wniosku. Niedostosowanie się do formalnych wymagań może prowadzić do odrzucenia wniosku jeszcze przed oceną merytoryczną. Nie czytając instrukcji wypełniania wniosków popełniamy błędy formalne, nie dopełniamy procedur. Każdy wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych – odpadnie.

7. Błędne Określenie Partnerów i Ich Roli

W kontekście partnerów, częsty błąd to nieprecyzyjne określenie ich roli. Warto pamiętać  o wielu przypadkach projektów, gdzie rola partnerów nie była dostatecznie wyjaśniona, co przekreśliło współpracę i spójność projektu.

8. Błędne oszacowanie Kosztów Projektu

Koszty projektu to temat wrażliwy, a błąd w ich oszacowaniu może mieć konsekwencje w postaci jego odrzucenia. Oceniając koszty, warto uwzględnić nieprzewidziane wydatki, jak ich kwalifikowalność oraz racjonalność. Zarówno niedoszacowanie kosztów jak i ich przeszacowanie powoduje przykre konsekwencje w postaci przyznania niskiej punktacji.

9. Brak Jasno Określonej Strategii Realizacji

Nawet najbardziej ambitne cele muszą mieć spójną strategię realizacji. Przywołajmy przykład projektów, które miały piękne cele, ale brak planu działania doprowadził do chaosu i przekształcenia projektu w frustrujący proces.

10. Pominięcie Analizy Ryzyka

Ostatni, ale nie mniej ważny błąd – brak analizy ryzyka. Zignorowanie tej kwestii może spowodować, że projekt stanie w obliczu nieoczekiwanych trudności, dla których nie ma planu awaryjnego. Warto uwzględnić możliwe przeciwności i przygotować się na różne scenariusze.

Pamiętajcie, każdy z tych błędów można uniknąć dzięki właściwym przygotowaniom i odpowiedniej wiedzy. Nasze szkolenia, takie jak “Kurs pisania wniosków unijnych” czy “Doradca ds. projektów unijnych“, to szansa na zdobycie narzędzi i umiejętności, które pomogą uniknąć tych pułapek. Dzięki nim, wnioskując o dofinansowanie, nie tylko zminimalizujecie ryzyko błędów, ale także zwiększycie szanse na uzyskanie funduszy na swoje projekty. Do zobaczenia na naszych kursach!

Zapraszamy także na nasz funpage: Facebook Astitum

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "#19 “10 kluczowych kroków do skutecznego wniosku o dofinansowanie z UE: Uniknij Pułapek!”"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: #19 “10 kluczowych kroków do skutecznego wniosku o dofinansowanie z UE: Uniknij Pułapek!”.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)