fbpx

Astitum Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu "LAJK – Lubuska Akademia Językowo – Komputerowa"

Cel projektu:
„Wzrost kompetencji kluczowych u 300 osób (180 kobiet, 120 mężczyzn) w wieku 25-64 lat, w tym 270 osób powyżej 50 r. ż. (90 % GD) oraz 270 osób o niskich kwalifikacjach (90% GD), zamieszkujących według KC w województwie lubuskim (w tym: co najmniej 50% będących mieszkańcami obszarów wiejskich), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj. w certyfikowanych szkoleniach językowych i komputerowych uwzględniających popytowy system dystrybucji, zakończonych egzaminem zewnętrznym w okresie od 1.08.2018 r. do 31.07.2020 r.”
Dofinansowanie projektu z UE: 932 968,80 zł
PLAKAT_LAJK

Powiązane wpisy

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Astitum Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu "LAJK – Lubuska Akademia Językowo – Komputerowa""
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Astitum Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu "LAJK – Lubuska Akademia Językowo – Komputerowa".
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)