Formularz rejestracji na szkolenie: 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskiego.
Data rozpoczęcia szkolenia: