fbpx
 • Zasada Konkurencyjności i Baza Konkurencyjności
  3 czerwca, 2024 - 4 czerwca, 2024
  18 czerwca, 2024 - 19 czerwca, 2024
  23 lipca, 2024 - 24 lipca, 2024

  1199 zł

  Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych

  Szkolenie online Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przeznaczone jest dla…

  online

  16 h

   Gwarancja terminu!

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Marta Eisler-Wrzeszcz
  Specjalistka w zakresie Funduszy Europejskich, trenerka, koordynatorka projektów i aktywna działaczka sektora organizacji pozarządowych. Od lat prowadzi liczne szkolenia z dziedziny Funduszy Europejskich w zakresie promocji projektów, ich realizacji, rozliczania, dokumentowania i archiwizacji oraz kwalifikowalności wydatków. Na rzecz usługodawców i beneficjentów przygotowuje też wnioski o dofinansowanie projektów oraz wspiera merytorycznie ich realizację, a także zajmuje się promocją i relacjami z mediami. Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim.
  Michał Byliniak
  Trener, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków krajowych i środków UE, ekspert oraz kontroler z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Szkolenie online Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.

   Ze szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

   Szkolenie Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

   Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

   Zakres merytoryczny szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

   • wnioskodawcy,   
   • przedsiębiorcy,   
   • pracownicy działów księgowości 
   • pracowników zespołów projektowych 
   • pracownicy uczelni wyższych,   
   • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
   • pracownicy administracji publicznej   
   • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

   Efekty szkolenia 

   Efektem szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

   Zasady konkurencyjności 

   • Podstawy prawne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków – zasada konkurencyjności.  
   • Sposobu wyboru odpowiedniej procedury udzielania zamówienia – Szacowanie wartości zamówienia.  
   • Przygotowanie zapytania  
   • Wybór najkorzystniejszej oferty.  
   • Dokumentowanie zamówienia.  

   Bazy konkurencyjności  

   • Publikacja zapytania ofertowego.  
   • Nieprawidłowości i kontrole udzielanych zamówień w projektach unijnych.  
   • Zasady kwalifikowania wydatków.  
   • Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości 

   Metody szkoleniowe

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
   • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków – zasada konkurencyjności.
   • Jak wybrać odpowiednią procedurę udzielania zamówienia – Szacowanie wartości zamówienia.
   • Przygotowanie zapytania ofertowego.
   • Warunki udziału w postępowaniu.
   • Opis przedmiotu zamówienia
   • Kryteria oceny ofert – cena, kryteria poza cenowe.
   • Wybór najkorzystniejszej oferty.
   • Dokumentowanie zamówienia.
   • Baza konkurencyjności- internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów
   • Prawidłowa publikacja zapytania ofertowego.
   • Udzielanie zamówień w projektach unijnych zgodnie z zasadą konkurencyjności.
   • Wytyczne w zakresie wydatkowania środków przez beneficjentów niestosujących ustawy PZP.
   • Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych przez UE.
   • Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.
   • Nieprawidłowości w zakresie zawieranych w ramach projektu umów z wykonawcami – korekty finansowe.
   • Działania kontrolne w zakresie udzielanych zamówień w projektach unijnych.
   • Zasady kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach udzielanych zamówień w projektach unijnych
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 1199 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)