fbpx
 • Wystąpienia perswazyjne krok po kroku
  5 czerwca, 2024
  10 lipca, 2024
  25 lipca, 2024

  1500 zł

  Wystąpienia perswazyjne krok po kroku

  Cel szkolenia "Wystąpienia perswazyjne krok po kroku" może być zdefiniowany…

  online

  16 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Hanna Wiczanowska
  Doktor nauk prawnych. Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators Federation. Prowadzę szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, udzielania informacji zwrotnej oraz storytellingu. Moim kompetencjom zaufali m.in: JeronimoMartins Polska S.A., GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), Jacobs S.A (biuro w Krakowie), stowarzyszenie Center forAmerican Studies, ModraSova Sp. z o.o., Fundacja Strefa Szkoleń, Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Tomala,Kancelaria Adwokacka Advocate Online, Uniwersytet Jagielloński (w zakresie cyklu szkoleń z prowadzenia zajęć dydaktycznych dla doktorantów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (w zakresie szkoleń dla pracowników naukowych i na Uniwersytecie Otwartym), Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, W listopadzie 2020 r. byłam trenerem wystąpień publicznych w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadząc ćwiczenia z wystąpień publicznych dla doktorantów z czterech kontynentów odbywających studia doktoranckie w Polsce. Podczas indywidualnych konsultacji, przygotowywałam moją mentorowaną do wygłoszenia wystąpienia w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019r. Pełniłam także funkcję ekspertki z zakresu wystąpień publicznych w książce A. Diller pt. "Rozwiń skrzydła". Ponadto jestem także zdobywczynią trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski Mów Improwizowanych oraz 3 miejsca na poziomie międzynarodowym w ewaluacji wystąpień publicznych. Prywatnie interesuję się podróżami, językami obcymi, musicalami oraz formułą 1.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Cel szkolenia “Wystąpienia perswazyjne krok po kroku” może być zdefiniowany jako przygotowanie uczestników do skutecznego wygłaszania przemówień lub prezentacji przed publicznością.  Uczestnik potrafi przygotować i wygłosić wystąpienie perswazyjne o jasno zdefiniowanym  celu oraz dopasowane do potrzeb konkretnego audytorium. Celem szkolenia jest także zwiększenie pewności siebie uczestników oraz ich umiejętności skutecznego przekazywania informacji i przekonywania publiczności.

   Celem szkolenia jest zwiększenie Twojej pewności siebie i umiejętności wygłaszania skutecznych przemówień przed publicznością. Nasze szkolenie skupia się na praktycznych umiejętnościach, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy i życiu osobistym.

   Na początku szkolenia omówimy podstawy przygotowania do przemówienia, w tym piramidę przemówień, cele ogólne i szczegółowe oraz akronim PEWNI w perswazji. Przeanalizujemy case study, aby w pełni zrozumieć, jak skutecznie zdefiniować cele i uzyskać pozytywny wpływ na publiczność.

   Następnie przejdziemy do analizy potrzeb widowni. W grupach omówimy sześć przykładowych obszarów, aby lepiej zrozumieć, co nasza publiczność oczekuje od naszej prezentacji. Na zakończenie omówimy rezultaty naszej pracy grupowej.

   Kolejnym etapem szkolenia będzie omówienie trzech kluczowych elementów perswazji: logos, ethos i pathos. Skupimy się szczególnie na roli ethos w perswazji, aby lepiej zrozumieć, jak budować swoją wiarygodność i przekonywać publiczność. Wariant fakultatywny to podstawy storytellingu.

   Na zakończenie szkolenia omówimy strukturę idealnego wystąpienia perswazyjnego. Skupimy się na modelu 5 “W” na początku przemówienia, modelu 3 “P” na końcu oraz strukturze rozwinięcia. Omówimy także case study, aby lepiej zrozumieć, jak stosować te techniki w praktyce.

    Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/

   Adresaci szkolenia

   Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych, działań biznesowych, kariery urzędniczej lub naukowej przygotowują i wygłaszają wystąpienia perswazyjne, czyli takie, w których przekonują swoje audytorium do konkretnego działania. Program szkolenia został zaprojektowany w taki sposób, że jest ono odpowiednie zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z wystąpieniami publicznymi, jak i tych chcących poszerzyć lub utrwalić zdobytą wcześniej wiedzę. Ze względu na przewidziany trening wystąpień, połączony z sesją konstruktywnej informacji zwrotnej, szkolenie to jest idealne dla osób, chcących uzyskaną wiedzę od razu przełożyć na realną praktykę. Wyróżnikiem tego szkolenia jest praca autorską metodą piramidy przemówień, polegającą na przygotowaniu wystąpień kolejno na poziomie: celu i analizy potrzeb widowni, argumentacji, struktury oraz elementów wspierających przekaz (mowa ciała, praca głosem, język). Z tego powodu szkolenie to będzie idealne dla osób stawiających na holistyczne podejście do wystąpień publicznych.

   Jest ono szczególnie przydatne między innymi dla:

   • przedsiębiorców, w tym także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
   • sprzedawców i marketingowców,
   • kierowników i managerów firm,
   • osób zatrudnionych w administracji publicznej
   • startupów
   • naukowców chcących pozyskać finansowanie swoich badań

   Efekty szkolenia 

   Spodziewane efekty szkolenia opisane są z podziałem na wiedzę i umiejętności. Uczestnik uzyskuje wiedzę na temat:

   • definiowania celu ogólnego i szczegółowego wystąpienia,
   • przeprowadzania analizy potrzeb audytorium,
   • rodzajów argumentacji perswazyjnej oraz sposobów jej wykorzystania w praktyce,
   • konstrukcji wstępu i zakończenia przemówienia perswazyjnego,
   • struktury rozwinięcia adekwatnej do przemówień perswazyjnych
   • rozumienia spójności i autentyczności w wystąpieniach publicznych Uczestnik potrafi:
   • zdefiniować cel ogólny i szczegółowy konkretnego przemówienia,
   • przeprowadzić analizę potrzeb konkretnego audytorium w oparciu o podstawowy oraz rozszerzony model,
   • dopasować różne rodzaje argumentów do celu przemówienia perswazyjnego
   • zaprojektować wstęp i zakończenie do konkretnego przemówienia perswazyjnego
   • przygotować przemówienie perswazyjne w oparciu o  adekwatną strukturę rozwinięcia

    W drugim dniu szkolenia każdy z uczestników będzie proszony o przedstawienie wcześniej przygotowanego przemówienia przed grupą. Uczestnik uzyska informację zwrotną do swojego przemówienia nie tylko od trenerki prowadzącej, lecz także od pozostałych osób biorących udział w szkoleniu. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowym narzędziem udzielania informacji zwrotnej dla zwiększenia efektywności sesji feedbacku.

    Metody szkoleniowe. 

    Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

    Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

    Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

    1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
    2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
    3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
    4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
    5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

    Specyfika szkolenia online: 

    • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
    • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
    • Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
    • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

   • Pierwszy dzień szkolenia
    I. JAK ZACZĄĆ?
    A. Piramida przemówień – wprowadzenie
    B. Pytania “dlaczego” i “po co?”
    C. Cel ogólny i szczegółowy
    D. Cel to za mało – akronim PEWNI
    E. Akronim PEWNI w perswazji – case study
    II. ANALIZA POTRZEB WIDOWNI
    A. Sześć przykładowych obszarów
    B. Analiza potrzeb widowni – praca grupowa
    C. Omówienie rezultatów pracy grupowej
    III.ARGUMENTACJA PERSWAZYJNA
    A. Logos, ethos, pathos
    B. Ethos w perswazji
    C. Podstawy storytellingu (wariant fakultatywny)
    IV.STRUKTURA WYSTĄPIENIA PERSWAZYJNEGO
    A. Wstęp – model 5 “W”
    B. Zakończenie – model 3 “P”
    C. Struktura rozwinięcia
    D. Case study

    Koniec pierwszego dnia szkolenia. Uczestnicy otrzymują zadanie przygotowania własnych
    wystąpień perswazyjnych.

    Drugi dzień szkolenia
    V. PREZENTACJA PRZEMÓWIEŃ UCZESTNIKÓW WRAZ Z SESJĄ
    INFORMACJI ZWROTNEJ (w trakcie tej sesji będą odbywać się przerwy)
    VI.AUTENTYCZNOŚĆ A ELEMENTY WSPIERAJĄCE PRZEKAZ (moduł
    fakultatywny)
    A. Trójkąt autentyczności
    B. Trójkąt autentyczności – case study
    C. Mowa ciała – gestykulacja, ruch sceniczny, kontakt wzrokowy, postawa – praktyczne
    aspekty
    D. Interpretacja tekstu głosem – praktyczne aspekty

   • Koszt uczestnictwa:

    • jednej osoby – 1500 zł zł brutto
    • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

    Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

    Cena obejmuje:

    • uczestnictwo w szkoleniu
    • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
    • certyfikat ukończenia szkolenia
    • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

    Płatności:

    • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

    Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

    •          agendę szkolenia
    •          harmonogram szkolenia
    •          link do wirtualnego pokoju
    •          informacje na temat sposobu rejestracji

    Informacje:

    www.astitum.pl

   Rejestrujesz się na szkolenie:  "Wystąpienia perswazyjne krok po kroku"
   Nabywca
   Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
   Formularz rejestracji na szkolenie: Wystąpienia perswazyjne krok po kroku.
   Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)