• 24 listopada, 2023

  599 zł

  Windykacja dla przedsiębiorców

  Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji…

  online

  8 h

  Rekrutacja trwa


  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Adrian Szydlik
  Prawnik, ukończył aplikację radcowską w OIRP w Gdańsku, w 2023 roku podchodzi do egzaminu radcowskiego. Właściciel platformy z kursami Prawo dla Ciebie oraz współwłaściciel centrum szkoleń online S&G Akademia. Prowadzący kursy, szkolenia i webinary z różnych gałęzi prawa, prawnik dla branży fitness i e-commerce. Współautor monografii oraz autor artykułów i e-booków o tematyce prawnej i administracyjnej.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji dla przedsiębiorców oraz wykorzystanie umiejętności, oraz wiedzy z zakresu windykacji w pracy zawodowej i życiu prywatnym. 

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

   Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców oraz innych osób, oraz instytucji chcących pogłębić tematykę windykacji 

   Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie windykacji, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem windykacji.  

   Zapraszamy w szczególności:

   • Pracowników działów windykacji i egzekucji odpowiedzialnych za dochodzenie wierzytelności od dłużników – konsumentów.
   • Pracowników administracji publicznej występujących w roli wierzycieli.
   • Wierzycieli i zespoły windykacyjne, którzy mają za zadanie egzekucję należności w sytuacji upadłości swoich kontrahentów.
   • Windykatorów, prawników, urzędników zajmujących się egzekucją z nieruchomości.
   • Pracowników windykacji oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli, zarówno publicznoprawnych, jak i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na drodze cywilnoprawnej.
   • Osoby zajmujące się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami.
   • Prawników i praktyków działających w obszarze postępowania egzekucyjnego.
   • Pracowników działów księgowych i kadrowych oraz osoby, które są odpowiedzialne za komunikację z komornikami w sprawach zajęć egzekucyjnych w trakcie działania tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19.
   • Pracowników działów windykacyjnych, osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów cywilno-prawnych w celu przekazania wniosków o egzekucję za granicą.
   • Osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników, a tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności (windykacja „miękka”).
   • Osoby zajmujące się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami, telefoniczną windykacją należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania.

   Efekty szkolenia

   Efektem szkolenia „Windykacja dla przedsiębiorców” będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

   • Czym jest windykacja, jakie są jej rodzaje, podstawowe zasady i etapy
   • W jaki sposób można odzyskać dług, a także sprawdzić swojego kontrahenta
   • Różnego rodzaju kanałów windykacji, a także sposobów negocjacji z dłużnikiem
   • Jakie dokumenty są niezbędne przy windykacji i w jaki sposób szukać majątku dłużnika. 

   Metody szkoleniowe.  

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy
   6. Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
  • BLOK I: WINDYKACJA – PODSTAWY

   Moduł 1 – Wstęp:

   1. Windykacja – czym jest?
   2. Jak można odzyskać dług?
   3. Rodzaje, etapy i kanały windykacji.
   4. Firmy windykacyjne i sprzedaż wierzytelności.
   5. Odpowiedzialność za zobowiązania w zakresie różnych form prowadzonych działalności gospodarczych (z uwzględnieniem spółek).

   Moduł 2 – Podstawy windykacji:

   1. Rodzaje dłużników i rodzaje wierzycieli.
   2. Prawa dłużnika i wierzyciela.
   3. Jak zweryfikować daną firmę?
   4. Dokumenty przydatne w razie windykacji – pisma, korespondencja, faktury, noty obciążeniowe.
   5. Gdzie szukać majątku dłużnika?
   6. Narzędzia windykacyjne – wpis do Biur Informacji Gospodarczej, wywiad gospodarczy, giełdy wierzytelności.
   7. Roszczenia windykacyjne (petytoryjne).
   8. Odsetki od długu i przedawnienie.

   Moduł 3 – Windykacja polubowna i negocjacje z dłużnikiem:

   1. Negocjacje z dłużnikiem.
   2. Najczęstsze zachowania dłużników.
   3. Metody i techniki negocjacyjne.
   4. Windykacja polubowna.
   5. Windykacja elektroniczna, telefoniczna i terenowa.
   6. Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem.

   BLOK II: WINDYKACJA TWARDA

   Moduł 1 – Zabezpieczanie transakcji i konkretne sytuacje

   1. Weksle – in blanco, deklaracja wekslowa, zwykły, trasowany.
   2. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy.
   3. Poręczenie, gwarancja, przelew wierzytelności, przystąpienie do długu.
   4. Windykacja przy restrukturyzacji i upadłości dłużnika.
   5. Windykacja a ubezwłasnowolnienie dłużnika.
   6. Pieczęć prewencyjna – jak to działa?
   7. Co zrobić, gdy dłużnik umiera? Szanse na odzyskanie długu.
   8. Windykacja od spadkobierców.

   Moduł 2 – Etapy i elementy windykacji twardej

   1. Regularny monitoring płatności.
   2. Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością? Podstawy do ogłoszenia upadłości.
   3. Pozew o zapłatę należności – wzór z omówieniem.
   4. Postępowanie sądowe.
   5. Istota i przebieg postępowania egzekucyjnego. Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy.
   6. Komornik – rola w egzekucji, podejmowane działania.

   Moduł 3 – Zakończenie windykacji

   1. Podsumowanie windykacji i negocjacji z dłużnikiem.
   2. Podpisanie ugody pozasądowej – wzór z omówieniem.
   3. Co po bezskutecznej egzekucji? Przykłady działań.
   4. Opłaty. Umorzenie egzekucji a opłata.
   5. Pytania z zakresu windykacji
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 599 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Formularz rejestracji na szkolenie: Windykacja dla przedsiębiorców.
  Data rozpoczęcia szkolenia: 24 listopada, 2023