fbpx
 • 17 czerwca, 2024 - 19 czerwca, 2024
  8 lipca, 2024 - 10 lipca, 2024
  22 lipca, 2024 - 23 lipca, 2024

  1199 zł

  Pakiet Office Asystent/ka, Manager

  Szkolenie Pakiet Office Asystent/ka Manager jest przeznaczone dla każdego. Celem…

  online

  24 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Szkolenie Pakiet Office Asystent/ka Manager jest przeznaczone dla każdego. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw obsługi aplikacji MS Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Excel, edytora teksu Word, MS PowerPoint, Outlook w celu  pełnej profesjonalizacji,  automatyzacji i podwyższenia efektywności pracy.  

   Zarówno w zakresie wykonywania obliczeń za pomocą formuł jak i funkcji, prostego przetwarzania danych liczbowych i tekstowych, raportowania oraz tworzenia wykresów i wydruków, tworzenia  profesjonalnych dokumentów oraz korespondencji seryjnej, tworzenia prezentacji, a także obsługi poczty, kalendarza, kontaktów i dzienników. 

   Szkolenie Pakiet Office Asystent/ka Manager skierowane jest do wszystkich pracowników zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencje w zakresie obsługi aplikacji biznesowych, pomocnych w pracy. 

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

   Metody szkoleniowe. 

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy
   6. Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

   Cel szkolenia. 

   Szkolenie Pakiet Office Asystent/ka, Manager jest przeznaczone dla każdego. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw obsługi aplikacji MS Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Excel, edytora teksu Word, MS PowerPoint, Outlook w celu  pełnej profesjonalizacji,  automatyzacji i podwyższenia efektywności pracy.  

   Zarówno w zakresie wykonywania obliczeń za pomocą formuł i funkcji, prostego przetwarzania danych liczbowych i tekstowych, raportowania oraz tworzenia wykresów i wydruków, tworzenia  profesjonalnych dokumentów oraz korespondencji seryjnej, tworzenia prezentacji, a także obsługi poczty, kalendarza, kontaktów i dzienników. 

   Adresaci szkolenia

   Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencje w zakresie obsługi aplikacji biznesowych, pomocnych w pracy. 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
  • MODUŁ I – MS EXCEL – KURS PODSTAWOWY (8 h): 

   1. Podstawowe operacje, pojęcie i struktura arkusza kalkulacyjnego  

   • praca z obiektami Excela 
   • zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy 
   • dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy 
   • usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza 
   • wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki 
   • kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek 
   • wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy 
  • Wykonywanie obliczeń 
   • tworzenie formuł 
   • sumowanie zakresu komórek 
   • funkcje (Średnia, Max, Min, Zaokr, PMT) 
   • adresy względne i bezwzględne w formułach 
   • tworzenie łączy między arkuszami lub plikami Excela 
  • Formatowanie tabeli (Zakresu danych) 
   • Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, inne) 
   • czcionka i wyrównanie 
   • dodawanie obramowania i kolorów 
   • usuwanie formatów 
   • style w arkuszach 
  • Bazy danych (listy Excela) 
   • filtrowanie Danych 
   • sortowanie Danych 
   • dodawanie Sum Pośrednich 
   • użycie formularza do wprowadzania danych do tabeli 
   • tabele przestawne 
  • Wykresy 
   • zmiana typu wykresu 
   • formatowanie kolorów wykresu 
  • Drukowanie 
   • metody dzielenia dokumentu na strony 
   • drukowanie Fragmentu Arkusza 
   • orientacja wydruku 
   • wpasowanie Arkusza w określone strony na szerokość i na wysokość 
   • zmiana kolejności Drukowania 
   • dodawanie Stopki lub Nagłówka 
   • drukowanie Wykresu 
  • Współpraca Worda z Excelem
  •  

   MODUŁ II – MS WORD – TWORZENIE I EDYCJA DOKUMENTÓW (8 h):  

  • Podstawowe operacje na tekście 
   • Zaznaczanie tekstu i rysunku 
   • Używanie klawisza ENTER, DEL, BACKSPACE 
   • Ustawianie marginesów 
   • Wstawianie podziałów stron 
  • Formatowanie tekstu (zmienianie wielkości czcionki, wyrównywania itd.) 
   • Formatowanie czcionki 
   • Formatowanie akapitu 
   • Kopiowanie i przenoszenie tekstu w obrębie jednego i wielu dokumentów 
   • Podział dokumentu na podokna 
   • Dodawanie obramowania i cieniowania do akapitu 
   • Zmienianie wielkości liter 
   • Tworzenie kolumn 
   • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych 
   • Rozmieszczanie tekstu na stronie przy pomocy tabulatorów 
   • Uatrakcyjnianie dokumentów za pomocą inicjałów i grafiki 
   • Dzielenie dokumentu na strony 
   • Numerowanie stron i wstawianie tekstu w nagłówku i stopce dokumentu 
  • Menu Widok -polecenia umożliwiające różne sposoby oglądania dokumentu 
   • Widok normalny 
   • Widok układu strony 
   • Widok pełnego ekranu 
   • Powiększanie 
  • Paski Narzędzi – Resetowanie 
   • Tworzenie własnych pasków narzędziowych 
   • Przywracanie pasków narzędziowych 
  • Tabela 
   • Wstawianie tabel a rysowanie tabel 
   • Scalanie, dzielenie komórek tabeli 
   • Formatowanie tabeli 
   • Dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn 
   • Formatowanie tekstu w tabeli 
   • Zmienianie szerokości kolumn i wierszy 
   • Autoformatowanie tabeli 
   • Wykonywanie obliczeń w tabelach 
  • Średnio zaawansowane operacje w Word 
   • Wstawianie daty, godziny, przypisów i symboli 
   • Wprowadzenie do korespondencji seryjnej 
   • Tworzenie kopert i etykiet na koperty 
   • Wstawianie plików 
  • Narzędzia programu 
   • Poprawa pisowni w dokumencie 
   • Wyszukiwanie synonimów 
   • Automatyczne lub ręczne dzielenie wyrazów w tekście 
   • Dodawanie elementów Autokorekty i Autotekstu
   • Tworzenie formularzy 
   • Ochrona dokumentu 
   • Współpraca Worda z innymi aplikacjami pakietu MS Office 

    

   MODUŁ III – MS POWER POINT – TWORZENIE PREZENTACJI (4 h):  

  • Ogólna charakterystyka aplikacji Microsoft®Power Point 
   • Opis okna programu i pasków narzędzi 
   • Menu programu PowerPoint 
  • Projektowanie i tworzenie prezentacji 
   • Tworzenie slajdów tekstowych 
   • Tworzenie listy fraz punktowanych 
   • Wstawianie slajdu ze schematem organizacyjnym 
   • Tworzenie i formatowanie slajdu z wykresem 
   • Dodawanie obiektów graficznych i tabel, clipartów, autokształtów itp. 
   • Współpraca z tekstem zewnętrznym i grafiką 
  • Tworzenie pokazu slajdów 
   • Animacja niestandardowa i przejścia slajdów 
   • Przyciski akcji i pokazy niestandardowe 
   • Pokaz slajdów i próba tempa 
   • Zapis pliku w formie pokazu, szablonu, prezentacji 
  • Dokonywanie globalnych zmian 
   • Wykorzystanie palety barw i cieniowania 
   • Praca w różnych widokach 
   • Zastosowanie szablonu i układu slajdów 
   • Wzorce slajdów 
   • Dołączanie materiałów informacyjnych i notatek 
   • Sortowanie i ukrywanie slajdów 
   • Importowanie slajdów z innych plików 
   • Importowanie obiektów z innych programów 

    

   MODUŁ III – MS OUTLOOK – ZARZĄDZANIE CZASEM (4 h):  

  • Zarządzanie pocztą elektroniczną 
   • Wysyłanie i odbieranie wiadomości w sieci wewnętrznej i w sieci INTERNET 
   • Wykonywanie operacji na plikach wiadomości w Outlook 
   • Tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazw plików lub folderów 
   • Grupowanie wiadomości wg różnych kryteriów, filtrowanie, sortowanie, wyszukiwanie Wiadomości
   • Zarządzanie wiadomościami pocztowymi, które do ciebie przychodzą 
   • Konfiguracja Widoków 
   • Modyfikacje paska Outlook 
  • Kalendarz 
   • Konfiguracja kalendarza 
   • Pojęcia: Wydarzenie, Termin, Spotkanie 
   • Operacje: Planowanie, Usuwanie, Modyfikacja i akceptacja spotkań, terminów, 
   • wydarzeń cyklicznych. Zarządzanie zasobami (czas wolny uczestników, lokalizacja spotkań) 
   • Archiwizacja 
  • Dziennik 
   • Rejestrowanie czynności 
   • Rodzaje pozycji dziennika 
   • Dziennik – Automatyczne rejestrowanie operacji na plikach Access, 
   • Excel, Word, wiadomości pocztowych, zleceń zadań, odpowiedzi itd. 
   • Konfigurowanie automatycznej rejestracji różnych pozycji dziennika 
   • Zarządzanie pozycjami dziennika 
   • Kontrola czasu wykonywania różnych czynności 
  • Kontakty 
  • Zadania 
   • Zlecanie i wykonywanie zadań 
   • Wysyłanie raportów o zadaniach 
   • Zlecanie zadań cyklicznych 
   • Kontrola zadań w toku wykonywania 
   • Współpraca z Dziennikiem i kontrola czasu wykonywania czynności 
   • Grupowanie zadań wg. różnych kryteriów 
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 1199 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Pakiet Office Asystent/ka, Manager"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Pakiet Office Asystent/ka, Manager.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)