fbpx
 • Księgowość projektów unijnych szkolenie
  12 czerwca, 2024
  10 lipca, 2024
  25 lipca, 2024

  599 zł

  Księgowość projektów unijnych

  Cel szkolenia Celem szkolenia online Księgowość projektów unijnych jest z…

  online

  8 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Radosław Gierałtowski
  Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Referacie Kontroli Projektów w Urzędzie Marszałkowskim, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczony trener z prawie 20-letnim doświadczeniem. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Cel szkolenia

   Celem szkolenia online Księgowość projektów unijnych jest z przygotowanie uczestników z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych przez UE. 

   Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom opisującym poniesione wydatki, kwalifikowalnością wydatków, zasadami wyodrębnionej dla celów projektu księgowości, sposobami ich prawidłowego ewidencjonowania.   

   Szkolenie „Księgowość  projektów unijnych” przeznaczone jest zarówno dla pracowników działów księgowych instytucji realizujących projekt jak i dla zespołów projektowych zaangażowanych bezpośrednio w jego realizację.  

   Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat:  

   • jak przygotować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 
   • jak sporządzać wnioski o płatność, wniosek o płatność końcową,
   • jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową projektu,
   • jak rozliczać wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,
   • jak przechowywać i archiwizować dokumenty projektowe.  

    Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

   Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

   • wnioskodawcy,   
   • przedsiębiorcy,   
   • pracownicy działów księgowości 
   • pracowników zespołów projektowych 
   • pracownicy uczelni wyższych,   
   • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
   • pracownicy administracji publicznej   
   • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

   Efekty szkolenia 

   Efektem szkolenia Księgowość projektów unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

   • Podstaw prawnych–rachunkowość w  projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.  
   • Dostosowania polityki rachunkowości obowiązujących instytucji w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez UE.  
   • Zasad kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych przez UE.  
   • Opodatkowania funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT). 
   • Instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych. 
   • Kontroli wewnętrznej i zewnętrznej projektów współfinansowanych przez UE. 
   • Wniosków o płatność.  

   Metody szkoleniowe

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników. 
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 0,5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge  
  • Ogólny zakres zagadnień dotyczących tematyki szkolenia 

   •  Podstawy prawne–rachunkowość w  projektach współfinansowanych przez UE.  
   • Dostosowanie polityki rachunkowości obowiązujących Beneficjenta w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez UE.  
   • Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych przez UE.  
   • Opodatkowanie funduszy unijnych 
   • Instrukcja obiegu i archiwizowania dowodów i dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych. 
   • Kontrola i audyt finansowy projektów współfinansowanych przez UE. 
   • Wnioski o płatność w aspekcie zagadnień finansowych – informacje podstawowe. 
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 599 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Księgowość projektów unijnych"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Księgowość projektów unijnych.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)