fbpx
 • Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego (3)

  999 zł

  Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego

  Cel szkolenia Celem szkolenia online „Komunikacja, promocja i widoczność projektu…

  online

  8 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Beata Paliś
  Doktor w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie ekonomia i finanse. Od wielu lat zajmuje się funduszami unijnymi. Była zastępcą Kierownika Partnera projektu międzynarodowego o akronimie Urban Green Belts dofinansowanego ze środków Interreg Central Europe. Wspomagała i wspomaga realizację wielu projektów unijnych jako ekspert ds. projektów unijnych oraz koordynator finansowy. Była kandydatem na eksperta ds. oceny projektów unijnych Centrum Projektów Europejskich w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Wzięła udział w licznych szkoleniach dla ekspertów. Była pomysłodawcą i kierownikiem projektu unijnego w 2010 r. dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt.: „Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków muzeów w Europie”, a także Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Programowego. W 2012 r. była kierownikiem Generalnym Zespołów Projektowych projektów unijnych: „Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii” dofinansowanego z grantu szwajcarskiego.
  Donata Adler
  Trener, wykładowca, mediator, aktorka. W prowadzeniu szkoleń wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie licznych studiów i kursów. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w uczelniach wyższych, występuje na konferencjach naukowych. Jest autorką lub współautorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat zarządzania, projektów unijnych, społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu i PR. Prowadzi kancelarię mediacyjną; jest mediatorem stałym wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Posiada doświadczenie w inicjowaniu, realizacji i koordynacji projektów w dziedzinie nauki, edukacji i biznesu, tworząc możliwości dla współpracy międzysektorowej. Zajmuje się organizacją i koordynacją projektów, wydarzeń, eventów, kampanii społecznych, konferencji, spotkań liderów biznesu, spotkań networkingowych. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie zarządzania, zarządzania projektami, marketingu, promocji, PR, CSR, prowadzenia kampanii, współpracy z mediami, wizerunku, a także kompetencji miękkich, komunikacji, zarządzania konfliktem, rozwoju personalnego i wystąpień publicznych.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Cel szkolenia

   Celem szkolenia online „Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego” jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie promowania projektu unijnego, w tym zapewnienia widoczności samego projektu, jak i Unii Europejskiej. Uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą zagadnienie jak skutecznie komunikować o projekcie na zewnątrz oraz jak prowadzić komunikację wewnętrzną.

   Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

   •wnioskodawcy,

   •przedsiębiorcy,

   •pracownicy działów księgowości

   •pracowników zespołów projektowych

   •pracownicy uczelni wyższych,

   •kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,

   •pracownicy administracji publicznej

   •pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

   Efekty szkolenia

   Efektem szkolenia „Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego” będzie uzyskanie wiedzy na temat:

   •Sposobów promocji projektów unijnych

   •Komunikacji prowadzonej wewnątrz projektu

   •Komunikowania projektu na zewnątrz

   •Wytycznych dotyczących widoczności projektu oraz Unii Europejskiej

   Uczestnicy posiądą umiejętności praktyczne w zakresie:

   •Zaplanowania i prowadzenia promocji projektu unijnego

   •Zaplanowania i wdrożenia komunikacji wewnątrz projektu

   •Metod, technik i narzędzi promocji stosowanych w praktyce

   Metody szkoleniowe.  

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
  • Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego

   1. Pojęcie komunikacji i promocji w naukach o zarządzaniu organizacją.

   2. Pojęcie komunikacji i widoczności programów unijnych.

   3. Finansowanie wydatków na działania komunikacyjne i identyfikację wizualną.

   4. Elementy planu działań komunikacyjnych i promocyjnych:

   a.przygotowywanie szczegółowego planu komunikacji i rozpowszechniania informacji.

   b.określanie zasad dotyczących stron internetowych, kont w mediach społecznościowych i materiałów informacyjnych

   c.organizacja imprez

   d.relacje z mediami, billboardy, tablice lub inne znaki informacyjne, tradycyjne lub elektroniczne.

   5. Komunikacja wewnętrzna w projekcie.

   6. Praktyczne przykłady zastosowania opisywanych narzędzi.

   7. Ćwiczenia praktyczne

  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 999 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)