fbpx
 • Adobe Photoshop - warsztaty praktyczne
  15 lipca, 2024 - 16 lipca, 2024
  14 sierpnia, 2024 - 15 sierpnia, 2024

  1599 zł

  Adobe Photoshop – warsztaty praktyczne

  Szkolenie "Adobe Photoshop -  warsztaty praktyczne" stanowi głęboką eksplorację zaawansowanych…

  online

  14 h

   Gwarancja terminu!

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Tomasz Kościański
  operator DTP / webdesigner / webmaster Od 2002 zdobywał doświadczenie przy projektowaniu serwisów internetowych jako grafik oraz koder (XHTML, HTML, CSS, W3C) dla wielkopolskich firm z branży IT oraz poprzez hobbistyczną realizację własnych projektów graficznych. Tworząc dziesiątki stron WWW, rozwinął swoje zdolności i poszerzył wiedzę z zakresu projektowania interfejsów oraz grafiki. Od 15 lat pracuje na stanowisku operatora DTP. Przez ten czas opanował wiele technik druku (offset, flexo, uszlachetniania druku itp) W swojej pracy biegle posługuje się programami graficznymi takimi jak: Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress, Acrobat, Dreamwaver oraz Corel Draw. Posiada ukończony kurs kształcenia pedagogicznego przedmiotów ścisłych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Szkolenie “Adobe Photoshop –  warsztaty praktyczne” stanowi głęboką eksplorację zaawansowanych aspektów programu, mając na celu nie tylko przekazanie teoretycznej wiedzy, lecz również umożliwienie uczestnikom praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności. Kurs skupia się na rozwijaniu kompetencji uczestników w obszarze zaawansowanych technik pracy w Adobe Photoshop, otwierając przed nimi nowe możliwości wykorzystania tego potężnego narzędzia graficznego.

   • Podczas szkolenia, uczestnicy zdobędą konkretną wiedzę na temat automatyzacji pracy, co pozwoli im efektywniej zarządzać czasem i zasobami. Przybliżone zostaną tajniki tworzenia skryptów i Actions, umożliwiających szybkie i powtarzalne wykonywanie operacji, co stanowi kluczowy element profesjonalnego workflow’u w grafice komputerowej.
   • Kurs skoncentruje się również na zaawansowanych technikach selekcji i maskowania, umożliwiając uczestnikom precyzyjne wyodrębnianie elementów graficznych oraz tworzenie złożonych kompozycji. Manipulacja obiektami wektorowymi stanie się dla uczestników bardziej dostępna, a praca z kanałami stanie się integralną częścią ich umiejętności.
   • Dodatkowo, szkolenie skieruje uwagę na optymalizację pracy poprzez dostosowywanie interfejsu programu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Tworzenie własnych bibliotek, palet narzędziowych oraz konfiguracja narzędzi przyczynią się do jeszcze efektywniejszego i spersonalizowanego doświadczenia pracy z Adobe Photoshop.
   • W ten sposób, uczestnicy kursu nie tylko zdobędą zaawansowaną wiedzę teoretyczną, ale również opanują praktyczne umiejętności, które pozwolą im skuteczniej i kreatywniej wykorzystywać potencjał programu Adobe Photoshop w codziennej pracy.

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

   Metody szkoleniowe. 

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy

   Cel szkolenia. 

   Po ukończeniu szkolenia “Adobe Photoshop –  warsztaty praktyczne”, uczestnicy mogą spodziewać się osiągnięcia szeregu konkretnych efektów, które zdecydowanie podniosą ich kompetencje w zakresie pracy z programem Adobe Photoshop. Oto spodziewane efekty szkolenia:

   • Znajomość Zaawansowanych Technik Pracy: Zdobycie głębokiej wiedzy na temat zaawansowanych technik automatyzacji, skryptów i Actions, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy.
   • Umiejętność Zaawansowanego Selekcjonowania i Maskowania: Opanowanie zaawansowanych technik tworzenia selekcji, maskowania bitmapowego i wektorowego, umożliwiających precyzyjne manipulacje elementami graficznymi.
   • Zdolność Manipulacji Obiektami Wektorowymi: Poszerzenie umiejętności w obszarze pracy z obiektami wektorowymi, co umożliwi bardziej elastyczne projektowanie i edycję grafiki.
   • Biegłość w Pracy z Kanałami: Zdobycie umiejętności pracy z kanałami, co umożliwi tworzenie zaawansowanych i precyzyjnych zaznaczeń oraz efektów graficznych.
   • Optymalizacja Pracy i Dostosowywanie Interfejsu: Umiejętność dostosowywania interfejsu programu do indywidualnych potrzeb, co skróci czas realizacji projektów i zwiększy wygodę pracy.
   • Kreatywne Wykorzystanie Narzędzi i Bibliotek: Tworzenie własnych bibliotek, palet narzędziowych oraz konfiguracja narzędzi, co przyczyni się do bardziej kreatywnego i efektywnego podejścia do projektowania.
   • Zastosowanie Technik Zaawansowanego Edytowania Obrazu: Opanowanie zaawansowanych technik edycji obrazu, w tym skomplikowanych fotomontaży, korekcji obrazu i zaawansowanych efektów tekstowych.
   • Umiejętność Konkretyzowania Grafiki dla Różnorodnych Mediów: Zdobycie wiedzy na temat zasad przygotowania grafiki do różnych mediów, w tym zapisu dla Internetu, druku oraz urządzeń mobilnych.

   Dzięki tym osiągniętym efektom, uczestnicy będą gotowi do bardziej zaawansowanej, efektywnej i kreatywnej pracy z programem Adobe Photoshop, co przełoży się na podniesienie jakości ich projektów graficznych oraz skrócenie czasu realizacji zadań.

   Adresaci szkolenia

   Grupa docelowa dla szkolenia “Adobe Photoshop –  warsztaty praktyczne” obejmuje szeroki zakres profesji i zainteresowań, ponieważ umiejętności zdobywane podczas kursu są przydatne w wielu dziedzinach. Potencjalni uczestnicy to:

   • Graficy i projektanci graficzni: Osoby związane z branżą grafiki, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie profesjonalnej edycji grafiki, tworzenia fotomontaży i projektowania.
   • Fotografowie: Profesjonalni lub amatorscy fotografowie, którzy chcą nauczyć się zaawansowanej edycji zdjęć, w tym retuszu, regulacji kontrastu, jasności i innych aspektów poprawy jakości zdjęć.
   • Specjaliści marketingu i reklamy: Osoby pracujące w dziedzinie marketingu, reklamy lub public relations, które chcą tworzyć efektowne materiały graficzne do kampanii promocyjnych.
   • Studenci i absolwenci kierunków artystycznych: Osoby, które studiują lub ukończyły kierunki związane z sztuką, grafiką komputerową czy multimedia, i chcą poszerzyć swoje umiejętności w obszarze edycji grafiki.
   • Blogerzy i twórcy treści: Osoby prowadzące blogi, kanały wideo lub inne platformy internetowe, które chcą tworzyć atrakcyjne grafiki do swoich treści.
   • Pracownicy działów kreatywnych w firmach: Specjaliści pracujący w działach kreatywnych różnych firm, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie projektowania i edycji grafiki.
   • Osoby zainteresowane sztuką cyfrową: Niezależnie od zawodu, osoby z pasją do sztuki cyfrowej, które chcą nauczyć się profesjonalnych technik pracy z programem Adobe Photoshop.
   • Edukatorzy i instruktorzy: Osoby pracujące w dziedzinie edukacji, które chcą zdobyć umiejętności potrzebne do nauczania innych obszarów grafiki komputerowej.

   Szkolenie jest elastyczne i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, co sprawia, że jest odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy już mają pewne doświadczenie w pracy z programem Adobe Photoshop. Ostateczna grupa docelowa obejmuje osoby z różnych branż, które chcą zdobyć konkretne umiejętności w zakresie edycji i tworzenia grafiki komputerowej.

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 
  • AUTOMATYZOWANIE PRACY W ADOBE PHOTOSHOP:

   Zasady wykorzystania Actions i skryptów
   Tworzenie prostych Actions
   Użycie skryptów

   ZAAWANSOWANA SELEKCJA I MASKI

   Zaawansowane sposoby tworzenia złożonych selekcji
   Zapis zaznaczenia
   Maski bitmapowe, wektorowe, odcinania
   Różne rodzaje masek
   Przykłady użycia masek
   Praca z maską wektorową
   Edycja masek
   Narzędzia edycji maski
   Podgląd działania maski

   OBIEKTY WEKTOROWE W PHOTOSHOP

   Tworzenie ścieżek wektorowych
   Wycinanie obiektów z tła
   Wykorzystanie palety Paths
   Tworzenie kształtów wektorowych
   Tworzenie ścieżki odcinania
   Zapis grafiki wraz ze ścieżką odcinania

   PRACA Z KANAŁAMI

   Praca z paletą Channels
   Operacje na kanałach
   Wykorzystanie kanałów do tworzenia precyzyjnego zaznaczenia
   Kanały alfa
   Tworzenie, edycja i używanie kolorów dodatkowych
   Wykorzystanie kanałów i kolorów dodatkowych

   TWORZENIE WŁASNYCH BIBLIOTEK, PALET NARZĘDZIOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIE EKRANU PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP DO WYDAJNEJ PRACY

   Tworzenie własnych próbek kolorów, pędzli, styli
   Użycie narzędzia Adobe Configurator do budowy własnej palety narzędziowej
   Wykorzystanie własnych palet i obszarów roboczych
   Konfiguracja narzędzi

   TIPS & TRIKS

   Złożone fotomontaże i korekcje obrazu
   Zaawansowane techniki pracy z tekstem
   Najbardziej znane efekty i triki w pracy w Adobe Photoshop

   IMPORT-EXPORT KONKRETYZOWANIE GRAFIKI

   Zasady przygotowania grafiki pod kątem różnorodnych mediów
   Zapis grafiki do Internetu
   Zapis grafiki do druku
   Zapis grafiki dla telefonów komórkowych i smartfonów

  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 1599 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Adobe Photoshop – warsztaty praktyczne"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Adobe Photoshop – warsztaty praktyczne.
  Data rozpoczęcia szkolenia: {acpt_szkolenia_data_start}

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)