fbpx

Serdecznie polecam usługi doradcze i konsultingowe oferowane przez Astitum Konsulting w zakresie pozyskiwania dofinansowania i rozliczania projektów unijnych. Współpracowaliśmy przy pozyskiwaniu przez moją firmę środków w ramach Konkursu “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”, ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oraz przy pozyskiwaniu przez sponsorowany przez nas Klub Sportowy KS „Radoszyn” środków na działalność statutową w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Dofinansowanie otrzymaliśmy, środki rozliczyliśmy. Sukces.

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Mirosław Błaszczuk"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Mirosław Błaszczuk.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)