Z firmą Astitum Konsulting Sp. z o.o. współpracujemy od wielu lat, na wielu płaszczyznach naszej statutowej działalności. Z usług tej firmy korzystamy zarówno w zakresie doradczym, konsultingowym jak i edukacyjnym. Współdziałaliśmy przy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Były to działania ewaluacyjne, kontrolne. Pracownicy Astitum konsulting wspierali nas w procesie rozliczania projektów, składania wniosków o płatność. Wspólnie tworzyliśmy Spółdzielnie Socjalną. Świetna, przyjemna współpraca. Na pewno się jeszcze spotkamy.

Formularz rejestracji na szkolenie: Maciej Góras.
Data rozpoczęcia szkolenia: