fbpx

Z firmą Astitum Konsulting Sp. z o.o. współpracujemy od wielu lat, na wielu płaszczyznach naszej statutowej działalności. Z usług tej firmy korzystamy zarówno w zakresie doradczym, konsultingowym jak i edukacyjnym. Współdziałaliśmy przy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Były to działania ewaluacyjne, kontrolne. Pracownicy Astitum konsulting wspierali nas w procesie rozliczania projektów, składania wniosków o płatność. Wspólnie tworzyliśmy Spółdzielnie Socjalną. Świetna, przyjemna współpraca. Na pewno się jeszcze spotkamy.

Rejestrujesz się na szkolenie:  "Maciej Góras"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Maciej Góras.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)