fbpx
Loading...

Pakiet Office Asystent/ka, Manager

Kategoria:

1.199,00  z VAT

Pakiet Office Asystent/ka, Manager

Cel szkolenia. 

Szkolenie Pakiet Office Asystent/ka, Manager jest przeznaczone dla każdego. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw obsługi aplikacji MS Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Excel, edytora teksu Word, MS PowerPoint, Outlook w celu  pełnej profesjonalizacji,  automatyzacji i podwyższenia efektywności pracy.  

Zarówno w zakresie wykonywania obliczeń za pomocą formuł i funkcji, prostego przetwarzania danych liczbowych i tekstowych, raportowania oraz tworzenia wykresów i wydruków, tworzenia  profesjonalnych dokumentów oraz korespondencji seryjnej, tworzenia prezentacji, a także obsługi poczty, kalendarza, kontaktów i dzienników. 

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencje w zakresie obsługi aplikacji biznesowych, pomocnych w pracy. 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Pakiet Office Asystent/ka, Manager

Szkolenie Pakiet Office Asystent/ka Manager jest przeznaczone dla każdego. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw obsługi aplikacji MS Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Excel, edytora teksu Word, MS PowerPoint, Outlook w celu  pełnej profesjonalizacji,  automatyzacji i podwyższenia efektywności pracy.  

Zarówno w zakresie wykonywania obliczeń za pomocą formuł jak i funkcji, prostego przetwarzania danych liczbowych i tekstowych, raportowania oraz tworzenia wykresów i wydruków, tworzenia  profesjonalnych dokumentów oraz korespondencji seryjnej, tworzenia prezentacji, a także obsługi poczty, kalendarza, kontaktów i dzienników. 

Szkolenie Pakiet Office Asystent/ka Manager skierowane jest do wszystkich pracowników zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencje w zakresie obsługi aplikacji biznesowych, pomocnych w pracy. 

 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

 

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

 1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
 2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
 3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
 4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
 5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy
 6. Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie Pakiet Office Asystent/ka Manager skierowane jest do wszystkich pracowników zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencje w zakresie obsługi aplikacji biznesowych, pomocnych w pracy. 

Program Szkolenia

Pakiet Office Asystent/ka, Manager

MODUŁ I – MS EXCEL – KURS PODSTAWOWY (8 h):  

1. Podstawowe operacje, pojęcie i struktura arkusza kalkulacyjnego  

 • praca z obiektami Excela 
 • zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy 
 • dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy 
 • usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza 
 • wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki 
 • kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek 
 • wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy 
 1. Wykonywanie obliczeń 
 • tworzenie formuł 
 • sumowanie zakresu komórek 
 • funkcje (Średnia, Max, Min, Zaokr, PMT) 
 • adresy względne i bezwzględne w formułach 
 • tworzenie łączy między arkuszami lub plikami Excela 
 1. Formatowanie tabeli (Zakresu danych) 
 • Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, inne) 
 • czcionka i wyrównanie 
 • dodawanie obramowania i kolorów 
 • usuwanie formatów 
 • style w arkuszach 
 1. Bazy danych (listy Excela) 
 • filtrowanie Danych 
 • sortowanie Danych 
 • dodawanie Sum Pośrednich 
 • użycie formularza do wprowadzania danych do tabeli 
 • tabele przestawne 
 1. Wykresy 
 • zmiana typu wykresu 
 • formatowanie kolorów wykresu 
 1. Drukowanie 
 • metody dzielenia dokumentu na strony 
 • drukowanie Fragmentu Arkusza 
 • orientacja wydruku 
 • wpasowanie Arkusza w określone strony na szerokość i na wysokość 
 • zmiana kolejności Drukowania 
 • dodawanie Stopki lub Nagłówka 
 • drukowanie Wykresu 
 1. Współpraca Worda z Excelem

 

MODUŁ II – MS WORD – TWORZENIE I EDYCJA DOKUMENTÓW (8 h):  

 1. Podstawowe operacje na tekście 
 • Zaznaczanie tekstu i rysunku 
 • Używanie klawisza ENTER, DEL, BACKSPACE 
 • Ustawianie marginesów 
 • Wstawianie podziałów stron 
 1. Formatowanie tekstu (zmienianie wielkości czcionki, wyrównywania itd.) 
 • Formatowanie czcionki 
 • Formatowanie akapitu 
 • Kopiowanie i przenoszenie tekstu w obrębie jednego i wielu dokumentów 
 • Podział dokumentu na podokna 
 • Dodawanie obramowania i cieniowania do akapitu 
 • Zmienianie wielkości liter 
 • Tworzenie kolumn 
 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych 
 • Rozmieszczanie tekstu na stronie przy pomocy tabulatorów 
 • Uatrakcyjnianie dokumentów za pomocą inicjałów i grafiki 
 • Dzielenie dokumentu na strony 
 • Numerowanie stron i wstawianie tekstu w nagłówku i stopce dokumentu 
 1. Menu Widok -polecenia umożliwiające różne sposoby oglądania dokumentu 
 • Widok normalny 
 • Widok układu strony 
 • Widok pełnego ekranu 
 • Powiększanie 
 1. Paski Narzędzi – Resetowanie 
 • Tworzenie własnych pasków narzędziowych 
 • Przywracanie pasków narzędziowych 
 1. Tabela 
 • Wstawianie tabel a rysowanie tabel 
 • Scalanie, dzielenie komórek tabeli 
 • Formatowanie tabeli 
 • Dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn 
 • Formatowanie tekstu w tabeli 
 • Zmienianie szerokości kolumn i wierszy 
 • Autoformatowanie tabeli 
 • Wykonywanie obliczeń w tabelach 
 1. Średnio zaawansowane operacje w Word 
 • Wstawianie daty, godziny, przypisów i symboli 
 • Wprowadzenie do korespondencji seryjnej 
 • Tworzenie kopert i etykiet na koperty 
 • Wstawianie plików 
 1. Narzędzia programu 
 • Poprawa pisowni w dokumencie 
 • Wyszukiwanie synonimów 
 • Automatyczne lub ręczne dzielenie wyrazów w tekście 
 • Dodawanie elementów Autokorekty i Autotekstu
 • Tworzenie formularzy 
 • Ochrona dokumentu 
 • Współpraca Worda z innymi aplikacjami pakietu MS Office 

 

MODUŁ III – MS POWER POINT – TWORZENIE PREZENTACJI (4 h):  

 1. Ogólna charakterystyka aplikacji Microsoft®Power Point 
 • Opis okna programu i pasków narzędzi 
 • Menu programu PowerPoint 
 1. Projektowanie i tworzenie prezentacji 
 • Tworzenie slajdów tekstowych 
 • Tworzenie listy fraz punktowanych 
 • Wstawianie slajdu ze schematem organizacyjnym 
 • Tworzenie i formatowanie slajdu z wykresem 
 • Dodawanie obiektów graficznych i tabel, clipartów, autokształtów itp. 
 • Współpraca z tekstem zewnętrznym i grafiką 
 1. Tworzenie pokazu slajdów 
 • Animacja niestandardowa i przejścia slajdów 
 • Przyciski akcji i pokazy niestandardowe 
 • Pokaz slajdów i próba tempa 
 • Zapis pliku w formie pokazu, szablonu, prezentacji 
 1. Dokonywanie globalnych zmian 
 • Wykorzystanie palety barw i cieniowania 
 • Praca w różnych widokach 
 • Zastosowanie szablonu i układu slajdów 
 • Wzorce slajdów 
 • Dołączanie materiałów informacyjnych i notatek 
 • Sortowanie i ukrywanie slajdów 
 • Importowanie slajdów z innych plików 
 • Importowanie obiektów z innych programów 

  

MODUŁ III – MS OUTLOOK – ZARZĄDZANIE CZASEM (4 h):  

 1. Zarządzanie pocztą elektroniczną 
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości w sieci wewnętrznej i w sieci INTERNET 
 • Wykonywanie operacji na plikach wiadomości w Outlook 
 • Tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazw plików lub folderów 
 • Grupowanie wiadomości wg różnych kryteriów, filtrowanie, sortowanie, wyszukiwanie Wiadomości
 • Zarządzanie wiadomościami pocztowymi, które do ciebie przychodzą 
 • Konfiguracja Widoków 
 • Modyfikacje paska Outlook 
 1. Kalendarz 
 • Konfiguracja kalendarza 
 • Pojęcia: Wydarzenie, Termin, Spotkanie 
 • Operacje: Planowanie, Usuwanie, Modyfikacja i akceptacja spotkań, terminów, 
 • wydarzeń cyklicznych. Zarządzanie zasobami (czas wolny uczestników, lokalizacja spotkań) 
 • Archiwizacja 
 1. Dziennik 
 • Rejestrowanie czynności 
 • Rodzaje pozycji dziennika 
 • Dziennik – Automatyczne rejestrowanie operacji na plikach Access, 
 • Excel, Word, wiadomości pocztowych, zleceń zadań, odpowiedzi itd. 
 • Konfigurowanie automatycznej rejestracji różnych pozycji dziennika 
 • Zarządzanie pozycjami dziennika 
 • Kontrola czasu wykonywania różnych czynności 
 1. Kontakty 
 1. Zadania 
 • Zlecanie i wykonywanie zadań 
 • Wysyłanie raportów o zadaniach 
 • Zlecanie zadań cyklicznych 
 • Kontrola zadań w toku wykonywania 
 • Współpraca z Dziennikiem i kontrola czasu wykonywania czynności 
 • Grupowanie zadań wg. różnych kryteriów 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby – 1199 zł brutto
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw. Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

Płatności:

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

 •          agendę szkolenia
 •          harmonogram szkolenia
 •          link do wirtualnego pokoju
 •          informacje na temat sposobu rejestracji

Informacje:

www.astitum.pl

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pakiet Office Asystent/ka, Manager”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *