fbpx

ASTITUM KONSULTING SP Z O.O.

Czym się zajmuje?

Usługi doradcze i konsultingowe, w tym związane z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.


Kontakt

Astitum Konsulting to w szczególności:

 • bezpłatna analiza możliwości pozyskania funduszy unijnych
 • doradztwo przy tworzeniu założeń projektowych
 • pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów
 • opracowanie biznes planów, studium wykonalności
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu
 • sporządzanie wniosków o płatność
 • prowadzenie pełnej dokumentacji finansowo – księgowej projektu
 • analiza zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym
 • kontrola wykonania umów z wykonawcami
 • kontrola kosztów projektowych i ich zgodności z wydatkami kwalifikowanymi
 • audyt wewnętrzny projektu
 • monitoring i sprawozdawczość merytoryczna
Rejestrujesz się na szkolenie:  "Dotacje"
Nabywca
Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
Formularz rejestracji na szkolenie: Dotacje.
Data rozpoczęcia szkolenia:

Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)