Trener: Hanna Wiczanowska

  • Wystąpienia perswazyjne krok po kroku

    26 maja, 2023
    Doktor nauk prawnych. Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators Federation. Prowadzę szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, udzielania…
Formularz rejestracji na szkolenie: Header.
Data rozpoczęcia szkolenia: