fbpx
 • Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014
  do ustalenia

  699 zł

  Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014

  Szkolenie online Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 przeznaczone…

  online

  7 h

   Gwarancja terminu!

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
 • Prowadzący szkolenie:

  Grzegorz Anyszko
  Doświadczony trener szkoleniowiec, posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz 15-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych przez UE. Jest autorem i współautorem projektów zrealizowanych na kwotę ponad 20 milionów złotych, które były współfinansowane przez różne programy, takie jak RPO, POWER, EFS, oraz strukturalne fundusze UE. W tych projektach pełnił funkcję koordynatora, zarządzając ich realizacją i rozliczaniem. Dzięki temu zdobył niezbędne umiejętności w zakresie zarządzania projektami i doskonale zna standardy i wymagania stawiane przez instytucje finansujące. Jego umiejętności w zakresie zarządzania projektami, doradztwa, konsultingu oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych i biznesplanów zostały potwierdzone zdaniem akredytowanych egzaminów certyfikujących (PMI®/PMBok, PRINCE2® Foundation). Przez lata przeprowadził wiele godzin szkoleń i doradztwa dla firm, dostarczając im praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania finansowania z programów UE. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, Grzegorz Anyszko jest idealnym wyborem jako trener szkoleniowiec w obszarze szkoleń dotyczących SL2014. Jego zaangażowanie, profesjonalizm i umiejętność przekazywania wiedzy sprawiają, że szkolenia prowadzone przez niego są skuteczne i dostosowane do potrzeb uczestników.
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Szkolenie online Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

   Ze szkolenia Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

   Szkolenie Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

   Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

   Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

   • wnioskodawcy,   
   • przedsiębiorcy,   
   • pracownicy działów księgowości 
   • pracowników zespołów projektowych 
   • pracownicy uczelni wyższych,   
   • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
   • pracownicy administracji publicznej   
   • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

   Efekty szkolenia 

   Efektem szkolenia Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 będzie uzyskanie wiedzy na temat Funkcjonowania Centralnego Systemu SL2014 oraz praktycznych umiejętności posługiwania się aplikacja ze wszystkimi jej funkcjonalnościami. 

   Metody szkoleniowe

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
   • Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
  • Przygotowanie wniosku o płatność – warsztaty praktyczne.

   1. Przygotowanie wniosku o płatność – warsztaty praktyczne.
   2. Monitorowanie uczestników
   3. Rejestracja wniosku o płatność - identyfikacja wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)
   4. Uzupełnienie wniosku o płatność
   5. Postęp rzeczowy
   6. Postęp finansowy – w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu
   7. Informacje
   8. Załączniki
   • Faktury
   • Odbiór/wykonywanie prac
   • Inne dokumenty
   1. Podsumowanie
   2. Obsługa wniosku o płatność:
   • Sprawdzanie wniosku o płatność
   • Składanie wniosku o płatność w systemie SL2014?
   • Procedura wycofania wniosku o płatność
   • Procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku
   • Korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu
   • Podsumowanie szkolenia
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 699 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014.
  Data rozpoczęcia szkolenia:

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)