fbpx
 • 17 czerwca, 2024

  490 zł

  Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – warsztaty legislacyjne…

  online

  4 h

  Rekrutacja trwa

  Zapisz się on-line
  lub pobierz formularz zgłoszeniowy:
  Pobierz DOCPobierz PDF
  • Opis Szkolenia
  • Program Szkolenia
  • Szczegóły Organizacyjne
  • Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – warsztaty legislacyjne – regulaminy, oświadczenia, wnioski i dokumentacja 2022 r. Rodo w ZFŚS – ZMIANY W PRZEPISACH ZWIĄZANE Z COVID 19

   Celem szkolenia online „Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie analizy praktycznej aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ZFŚS.

   Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

   Sprawdź ofertę innych szkoleń! https://astitum.pl/szkolenia/ 

   Metody szkoleniowe.  

   Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

   Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

   Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

   1. Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.
   2. Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków
   3. Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków
   4. Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu
   5. Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy
   6. Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

   Specyfika szkolenia online: 

   • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
   • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:  www.speedtest.pl
   • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.

   Adresaci szkolenia

   Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

   Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym szczególnie:  

   • przedsiębiorcy,   
   • pracownicy działów księgowości 
   • pracownicy uczelni wyższych,   
   • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
   • pracownicy administracji publicznej   
   • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych Zakładowym Funduszem Świadczeń

   Efekty szkolenia

   Efektem szkolenia „Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

   • Aktualnych zakresów dotyczących zobowiązanych prawnie do tworzenia tego typu funduszu i jaki jest zakres regulacji ram prawnych w tym obszarze – omówienie aspektów praktycznych.
   • Tworzenia Funduszu oraz innych świadczeń dla pracowników.
   • Zapisów regulaminowych
   • Rozliczenia świadczenia urlopowego oraz paczek świątecznych i bonów towarowych
   • Zakresów RODO – regulacji prawnych w kontekście związanym z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych.
   1. Analiza podstawy prawnej funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. Ustawa o ZFSS i innych właściwych aktów pranych
   • Omówienie podstaw prawnych i zmian w przepisach w zakresie tworzenia ZFŚS w odniesieniu do m.in. prawa oświatowego i Karty Nauczyciela
    – Omówienie zmian i wynikających w tym zakresie konsekwencji prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych.
   • Zasady tworzenia Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych
    w 2019r.
    -TWORZENIE ZFŚS w JST(szkoły, przedszkola, żłobki)
    -TWORZENIE ZFŚS w podmiotach JST.
    -TWORZENIE ZFŚS w PODMIOTACH GOSPODARCZYCH.
    -TWORZENIE ZFŚŚ W Sądach, Gminach, innych podmiotach.
   1. Praktyczne zapisy w regulaminach
   • NOWE WNIOSKI – nowe zapisy od 01 2022
   • Zasady wypłaty środków
   • Określone normy prawne w zakresie minimalnych progów zatrudnienia niezbędnych do utworzenia ZFŚS.
   • Zatrudnienie pracowników (poniżej 50) a ZFŚS.
   • Zatrudnienie pracowników (powyżej 50) a obowiązkowy ZFŚS
   • Zatrudnienie pracowników (pomiędzy 20 – 50) – kiedy ZFŚS
   • Kiedy można zrezygnować z tworzenia Funduszu
   1. Na co mogą być wykorzystywane środki z ZFŚS – czy zawsze?
   • Dofinansowanie urlopów pracowniczych.
   • Paczki żywnościowe.
   • Tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.
   1. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2022r.
   • Regulacje prawne i wskaźniki wynikające z przepisów.
   • Omówienie aktualnie obowiązujących wskaźników.
   1. Na co środki z ZFŚS nie mogą być przeznaczane – czy zawsze?
   • Zakupy środków trwałych.
   • Premie i wynagrodzenia.
   • Stołówki zakładowe.
   • Imprezy okolicznościowe.
   • Prywatna opieka medyczna.
   • Edukacja pracowników.
   1. Procedury korzystania i funkcjonowania Funduszu – Omówienie aspektów praktycznych.
   • Wnioski Zakładowych Organizacji Związkowych a ZFŚS.
   • Procedury ustalania stanu zatrudnienia w zakładzie – regulacje prawne.
   • Omówienie katalogu osób mogących korzystać z ZFŚS.
   • Sposoby i możliwości korzystania z Funduszu.
   1. Zmiany prawne od 2022 r. w funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
   • Jednostki budżetowe i samorządowe a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS w JST.
   1. Wpisanie do księgi podatkowej odpisu na ZFŚS.
   • Odrębny rachunek bankowy ZFŚS;
   • Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu?
   • Terminy i proporcje wpłat na Fundusz – PRZYKŁADY.
   1. Rezygnacja z Funduszu – procedury.
   • Omówienie procedur w zakresie możliwości rezygnacji z Funduszu – analiza przepisów.
   1. Obowiązki płatnika po utworzeniu wspólnego ZFŚS.
   • Terminy ustawowe na przelanie środków do ZFŚS.
   • Zarządzanie Funduszem i procedury prawne w tym zakresie – Nadzór.
   1. Interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe – analiza warsztatowa.
   • Omówienie przykładowego orzecznictwa sądowego w zakresie regulacji dotyczących ZFŚS.
   1. Pytania i odpowiedzi.
  • Koszt uczestnictwa:

   • jednej osoby – 490 zł zł brutto
   • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt

   Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)

   Cena obejmuje:

   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej)
   • certyfikat ukończenia szkolenia
   • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej

   Płatności:

   • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

   Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.  Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.  Najpóźniej na dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo Zaproszenie na szkolenie zawierające podstawowe informacje takie jak:

   •          agendę szkolenia
   •          harmonogram szkolenia
   •          link do wirtualnego pokoju
   •          informacje na temat sposobu rejestracji

   Informacje:

   www.astitum.pl

  Rejestrujesz się na szkolenie:  "Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
  Nabywca
  Dane Uczestnika ( ikony + i - służą do dodawania/odejmowania kolejnych uczestników)
  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)
  Formularz rejestracji na szkolenie: Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  Data rozpoczęcia szkolenia: 17 czerwca, 2024

  Na usługę szkoleniową realizowaną przez Astitum Konsulting Sp. z o.o. obowiązuje stawka VAT – ZW (zgodnie z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT)