fbpx
Loading...

Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych

1.199,99  z VAT

Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych 

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych jest omówienie szczegółów dotyczących funkcjonowania  Bazy konkurencyjności oraz wytycznych co do stosowania zasady konkurencyjności w projektach unijnych

Omówione zostaną również związane z nimi obowiązki beneficjenta w aspekcie uregulowań prawnych (prawa unijnego i krajowego) z zakresu zasad wyboru wykonawców zamówień w ramach realizowanych projektów unijnych. 

 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

Zasady konkurencyjności 

 • Podstawy prawne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków – zasada konkurencyjności.  
 • Sposobu wyboru odpowiedniej procedury udzielania zamówienia – Szacowanie wartości zamówienia.  
 • Przygotowanie zapytania  
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.  
 • Dokumentowanie zamówienia.  

Bazy konkurencyjności  

 • Publikacja zapytania ofertowego.  
 • Nieprawidłowości i kontrole udzielanych zamówień w projektach unijnych.  
 • Zasady kwalifikowania wydatków.  
 • Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych 

Szkolenie online Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.

Ze szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

 

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy. 

Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków 

Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków 

Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu 

Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

 

Efekty szkolenia 

Efektem szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności będzie uzyskanie wiedzy na temat:  

Zasady konkurencyjności 

 • Podstawy prawne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków – zasada konkurencyjności.  
 • Sposobu wyboru odpowiedniej procedury udzielania zamówienia – Szacowanie wartości zamówienia.  
 • Przygotowanie zapytania  
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.  
 • Dokumentowanie zamówienia.  

Bazy konkurencyjności  

 • Publikacja zapytania ofertowego.  
 • Nieprawidłowości i kontrole udzielanych zamówień w projektach unijnych.  
 • Zasady kwalifikowania wydatków.  
 • Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości 

Program Szkolenia

Ogólny zakres zagadnień dotyczących tematyki szkolenia 

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków – zasada konkurencyjności.  
 • Jak wybrać odpowiednią procedurę udzielania zamówienia – Szacowanie wartości zamówienia.  
 • Przygotowanie zapytania ofertowego.  
 • Warunki udziału w postępowaniu.  
 • Opis przedmiotu zamówienia  
 • Kryteria oceny ofert – cena, kryteria poza cenowe.  
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.  
 • Dokumentowanie zamówienia.  
 • Baza konkurencyjności- internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów  
 • Prawidłowa publikacja zapytania ofertowego.  
 • Udzielanie zamówień w projektach unijnych zgodnie z zasadą konkurencyjności.  
 • Wytyczne w zakresie wydatkowania środków przez beneficjentów niestosujących ustawy PZP.  
 • Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych przez UE.  
 • Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.  
 • Nieprawidłowości w zakresie zawieranych w ramach projektu umów z wykonawcami – korekty finansowe.  
 • Działania kontrolne w zakresie udzielanych zamówień w projektach unijnych.  
 • Zasady kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach udzielanych zamówień w projektach unijnych 

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 

 • jednej osoby  – 1199,99 zł brutto 
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt 

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw.

Cena obejmuje: 

 • uczestnictwo w szkoleniu 
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej) 
 • certyfikat ukończenia szkolenia 
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej 

Płatności: 

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie. 

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia. 

Zaproszenie zawiera podstawowe informacje takie jak: 

 • agendę szkolenia
 • link oraz godziny i sposób rejestracji

Informacje: 

www.astitum.pl 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *