fbpx
Loading...

Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19 

Kategoria:

599,99  z VAT

Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19

Cel szkolenia. 

Celem szkolenia online Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19  jest zapoznanie uczestnika ze zmianą warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz działaniami zaradczymi w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19  przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19  będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Praw i obowiązków realizatora projektu w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  
 • Zmian warunków umowy o dofinansowanie projektu ze względu na sytuację związana z COVID-19.   
 • Możliwych sposobów rozwiązań sytuacji w związku z brakiem możliwości realizacji projektu z powodu COVID-19.  
 • Działań zaradczych oraz renegocjacji warunków Umowy z IŻ/IP.   
 • Zmian dotyczących obowiązków realizatora projektu podczas COVID-19 (wnioski o płatność, stosowanie zasady konkurencyjności, grupa docelowa, procedury itp.).  
 • Wdrażania procedury bezpieczeństwa w pracy przy projektach podczas pandemii. 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy:

Loading...

Opis

Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19

Szkolenie online Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19 przeznaczone jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, które mają plany w najbliższych latach realizować projekty współfinansowane z funduszy UE.  

Ze szkolenia Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19 powinni skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji publicznych jak i  prywatnych zajmujących się realizacją projektów unijnych.  

Szkolenie Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19 przeznaczone jest także dla wszystkich zespołów projektowych, osób realizujących projekty unijne, w szczególności dla kierowników projektów i osób nadzorujących ich realizację 

Sprawdź Facebook! https://www.facebook.com/astitum 

Sprawdź ofertę innych szkoleń! http://astitum.pl/szkolenia/ 

 

Metody szkoleniowe. 

Metody pracy stosowane podczas naszych szkoleń online gwarantują, że ich uczestnicy osiągnął oczekiwany efekt szkolenia, podniosą swoje kwalifikacje, zdobędą cenną wiedzę i umiejętności

Zajęcia są prowadzone w sposób umożliwiający aktywny udział uczestników w szkoleniu.  

 

Stosowane metody szkoleniowe uwzględniają specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniach: 

Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy. 

Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków 

Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków 

Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu 

Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem  w oparciu o narzędzia i wzorce – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy 

Metafory, analogie, storytelling– inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia. 

 

Specyfika szkolenia online: 

 • Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
 • Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s (sprawdź:https://www.speedtest.pl/) 
 • Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia. 

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19  przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19  będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Praw i obowiązków realizatora projektu w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  
 • Zmian warunków umowy o dofinansowanie projektu ze względu na sytuację związana z COVID-19.   
 • Możliwych sposobów rozwiązań sytuacji w związku z brakiem możliwości realizacji projektu z powodu COVID-19.  
 • Działań zaradczych oraz renegocjacji warunków Umowy z IŻ/IP.   
 • Zmian dotyczących obowiązków realizatora projektu podczas COVID-19 (wnioski o płatność, stosowanie zasady konkurencyjności, grupa docelowa, procedury itp.).  
 • Wdrażania procedury bezpieczeństwa w pracy przy projektach podczas pandemii. 

Program Szkolenia

Ogólny zakres zagadnień dotyczących tematyki szkolenia 

 • Prawa i obowiązki Beneficjenta w stosunku do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.  
 • Zmiany warunków umowy o dofinansowanie projektu ze względu na sytuację związana z COVID-19   
 • Możliwe sposoby rozwiązania sytuacji w związku z brakiem możliwości kontynuowania realizacji projektu z powodu COVID-19  
 • Działania zaradcze oraz renegocjacje warunków Umowy z IŻ/IP   
 • Zmiany dotyczące obowiązków realizatora projektu podczas COVID-19 (wnioski o płatność, stosowanie zasady konkurencyjności, grupa docelowa, procedury itp.)  
 • Sposób wdrażania procedur bezpieczeństwa pracy przy projektach podczas pandemii

Szczegóły Organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 

 • jednej osoby  – 599,99 zł brutto 
 • kolejnej osoby z organizacji – prosimy o kontakt 

Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw.

Cena obejmuje: 

 • uczestnictwo w szkoleniu 
 • materiały szkoleniowe (w formie cyfrowej) 
 • certyfikat ukończenia szkolenia 
 • konsultacje poszkoleniowe w formie mailowej 

Płatności: 

 • Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie. 

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia. 

Zaproszenie zawiera podstawowe informacje takie jak: 

 • agendę szkolenia
 • link oraz godziny i sposób rejestracji

Informacje: 

www.astitum.pl 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zarządzanie Projektami współfinansowanymi przez  UE w okresie pandemii COVID-19 ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *